Нове на сайті » Підписатися на новини

Вправи як основний навчальний засіб сучасної школи →  Вересень 24, 2014

У будь-якій діяльності людини – виробничій чи навчальній, мистецькій, науковій чи організаторській – дуже важливу роль відіграють уміння і навички. Чим ширше коло умінь і навичок людини, тим успішніша, продуктивніша її діяльність, тим більше майстерності і творчості виявляє вона в праці. Навчання як своєрідна форма діяльності, спрямована на опанування знань, підготовку до життя, до праці […]

Методологія управління технічним забезпеченням на підприємстві →  Вересень 23, 2014

Необхідність поновлення техніки обумовлена ​​динамікою двох її сторін: споживчої вартістю (технічного рівня, новизни, споживчих властивостей) і вартості (рівня суспільно-необхідних витрат праці на її відтворення та експлуатацію). Найбільш простим і масовим критерієм оновлення техніки служить її матеріальний знос, часткова або повна втрата споживчих властивостей не тільки в процесі застосування, але і в період їх бездіяльності (наприклад, […]

Загальнометодичні основи трудового навчання →  Вересень 23, 2014

Трудове навчання в старших класах школи передбачає опанування учнями системи технічних знань, умінь і навичок, практичне оволодіння трудовими операціями. Воно здійснюється, як правило, у формі групових занять у навчальних цехах, на дільницях промислових підприємств, у шкільних і міжшкільних иавчально-виробничих майстернях. Виробнича практика учнів здійснюється в процесі їх безпосередньої активної участі у виробничій діяльності базового підприємства. […]

Новітні маркетингові методи на різних етапах розвитку компанії →  Вересень 23, 2014

В умовах зниження ефективності прямої реклами зростає важливість інших засобів маркетингових комунікацій. У сформованій ситуації багато підприємств все частіше починають використовувати прийоми стимулювання збуту як ефективний засіб підвищення рівня продажів. Підприємство використовує стимулювання збуту для досягнення більш сильної та оперативної реакції у відповідь контактної аудиторії, що дозволяє різко збільшити обсяг продажів та впливає на зміну […]