Нове на сайті » Підписатися на новини

Заохочування як метод морального виховання →  Листопад 30, 2014

Заохочування має на меті спрямувати поведінку учня в потрібному напрямі, зміцнити в ньому впевненість у своїх силах і на цій основі посилити прагнення до позитивних вчинків, прагнення добитись певних успіхів. Схвалюючи і заохочуючи все добре, позитивне в поведінці учня чи колективу, вихователь дає певну оцінку цьому позитивному і тим самим сприяє моральному зростанню вихованців. Заохочування, […]

Забеспечення успішності загальної та музичної освіти в регіонах →  Листопад 30, 2014

Аналіз теорії і практики управління освітніми системами показав, що існують ряд протиріч, які не дозволяють підвищити ефективність діяльності суб’єктів управління організаціями освіти в регіоні: – Між необхідністю відбору претендентів на посаду керівника організації освіти на конкурсній основі і відсутністю узаконеного процедури формування кадрового резерву; – Між необхідністю оперативного реагування регіональної освітньої системи підготовки та перепідготовки […]

Формування особистості учня як психологічний процес  →  Листопад 23, 2014

Формування особистості учня – складний психологічний процес, що відбувається під впливом різносторонніх виховних факторів -1 навчання, праці, впливу колективу учнів і педагогів, громадської організацій, сім’ї та ін. У формуванні особистості провідну роль відіграє розвиток її свідомості. Свідомість як вища форма психічної діяльності людини включає різні види психічної діяльності: відчуття, сприймання, уявлення, мислення, почуття, волю. Свідомість […]

Важливість автоматизації в сфері управління промисловим підприємством →  Листопад 23, 2014

Розвиток вітчизняної харчової промисловості знаходиться на стадії стрімкого розвитку, оскільки за останні роки основні фонди більшості підприємств не оновлювалися. В такій ситуації у підприємства є лише два виходи – залишатися на місці або почати процес модернізації, який дозволить виробляти не лише дешеву, але й якісну та конкурентоспроможну продукцію. Ми звернули увагу на те, що більшість […]