Нове на сайті » Підписатися на новини

Фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельного комплексу →  Квітень 2, 2014

На конкурентоспроможність готельної організації впливає безліч факторів, що визначають силу бізнесу, здатність підприємства функціонувати в поточних економічних і політичних умовах. Враховуючи все вищесказане, фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємств сфери гостинності, доцільно розділити на 4 групи: 1. фактори, що характеризують підприємство; 2. фактори, що характеризують послугу; 3. фактори, що характеризують обслуговування клієнтів; 4. фактори, що […]

Трудова підготовка учнів старших класів →  Квітень 2, 2014

Досвід сучасної школи підтверджує правильність, життєву необхідність органічного поєднання навчання з суспільно корисною продуктивною працею учнів, що підносить рівень освіти і виховання підростаючого покоління, забезпечує підготовку учнів до роботи в різних галузях народного господарства і культури. Поєднання навчання з продуктивною працею визначає новий етап у розвитку учнів, у формуванні їх морально-трудових якостей. Безпосередня участь учнів […]

Оцінка ефективності різних джерел фінансування інноваційного розвитку →  Квітень 1, 2014

Існування розвиненої економіки неможливе за відсутності інноваційної діяльності. В даний час економіка України переживає значний спад виробництва, однією з основних причин якого є неконкурентоздатність продукції, виготовленої вітчизняними виробниками, що пояснюється застарілою технікою і технологіями, що використовуються на підприємствах. Одним з виходів у ситуації, що склалася є технологічна реструктуризація виробництва, яку можна здійснити шляхом підвищення активності […]

Принцип свідомого навчання і творчої активності учнів →  Квітень 1, 2014

Поняття свідомого навчання включає: а) свідоме ставлення учнів до навчальної праці як до найпершого обов’язку; б) свідоме засвоєння знань, тобто свідоме сприймання і засвоєння навчального матеріалу, розуміння його змісту, внутрішніх зв’язків і закономірностей; в) вироблення переконань, що стають керівництвом до дії вміння застосовувати знання на практиці, в житті. Свідоме, активне ставлення учнів до навчання є […]