Нове на сайті » Підписатися на новини

Сучасні підходи до отримання потрібного фінансування на розвиток організації →  Липень 15, 2014

В процесі своєї життєдіяльності, кожне підприємство часто стикається з проблемою браку коштів для фінансування своєї поточної діяльності. Така проблема в будь-якому випадку спричинить порушення виробничо-комерційного циклу, втрату ліквідності і низький рівень прибутку. Звичайно ж, цей недолік потрібно відшкодувати, але виникає резонне питання: яку суму позикових коштів необхідно “отримати”, і яка плата за його користування буде […]

Поняття психологічної підготовки учнів до праці →  Липень 15, 2014

Найважливішою умовою трудового виховання учнів є психологічна підготовка їх до праці, Психологічна підготовка до праці – це процес систематичного, поступового формування в учнів таких моральних якостей, які забезпечують готовність їх до трудового зусилля, до розумової і фізичної високопродуктивної праці. Цей процес охоплює всі сторони психіки – розумову, емоціональну, вольову. Психологічна готовність до праці передбачає: - […]

Методологія підбору персоналу для виконання високотехнологічних завдань →  Липень 13, 2014

Стратегічне планування кадрів вивчалося як вітчизняними так і зарубіжними вченими, ними використовувалися різні методологічні підходи, досліджувалися можливості і обмеження розвитку кадрового потенціалу. В наш час компаніям потрібно передбачати ймовірні потреби в людських ресурсах в різних посадових категоріях. Але лише 27% підприємств, як показало вітчизняне дослідження, займаються цим. Підприємницька стратегія, це стратегія при якій приймаються проекти […]

Освітній туризм як засіб підвищення кваліфікації персоналу →  Липень 9, 2014

Динамічність і висока швидкість змін у всіх сферах суспільного життя, глобальні процеси у світовій економіці, формування нових вимог до освіти з професійної підготовки майбутнього працівника підкреслюють важливість процесу адаптації людини в суспільстві. Роботодавець зацікавлений в скороченні часу адаптації дипломованого фахівця до умов праці. Тому показником ефективності функціонування системи вищої освіти та економіки в цілому служить […]