Нове на сайті » Підписатися на новини

Причини проблем забезпечення компаній кваліфікованим персоналом →  Серпень 11, 2016

Процеси глобалізації актуалізують питання цілеспрямованого державного впливу на рівень конкурентоспроможності. Регулювання державою конкурентоспроможності є однією з головних сфер управлінської діяльності, при цьому держава виконує головні функції – структурну і системну. Структурна функція полягає в регулюванні структурних умов про створення конкурентоспроможності в залежності від галузевих особливостей підприємства і пов’язаного з ним типу конкурентних переваг. Системна функція […]

Інструменти забезпечення успіху вітчизняного сільського господарства →  Серпень 10, 2016

Вітчизняні агропромислові компанії навіть маючи хороший потенціал для розвитку не завжди можуть реалізувати його та перетворити у конкурентну перевагу. Основним завданням засобів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств є збільшення продажів за допомогою залучення, утримання і повернення клієнтів. Конкурентоспроможність виробництва – це здатність забезпечувати стійкі економічні показники виробничої діяльності шляхом використання прогресивних технологій, своєчасного оновлення виробничих фондів, […]

Використання спеціальних засобів для передачі інформації професійного змісту →  Серпень 5, 2016

У зв’язку з орієнтацією освітньої сфери на європейські стандарти, актуальною став розвиток комунікативної парадигми навчання. Науковці виникнення такої ситуації пояснюється багатьма факторами: – комунікації фігурують в якості основних параметрів компетентності фахівця; – комунікативний компонент є частиною регулятивної складової сучасних інформаційних технологій; – комунікації є основою інновацій в галузі педагогіки, зокрема, в інтерактивних технологіях; – позитивне […]

Способи сучасного використання невербальних засобів комунікації →  Серпень 4, 2016

Специфічною мовою є мова мистецтва. Вважається, що мова мистецтв, зокрема музики, образотворчого мистецтва, хореографії є невербальною. У ньому є свої засоби виразності, які опосередковано передають інформацію. При цьому, інформація не тільки сприймається шляхом її розуміння, але швидше за шляхом переживання. Художня інформація є обов’язковим засобом художньо-комунікативних процесів. У педагогіці мистецтва найбільш часто використовується поняття художньої […]