Нове на сайті » Підписатися на новини

Еволюція підходів до процесу управління виробництвом →  Червень 21, 2015

Операційне управління традиційно розвивалося в рамках теорії організації машинобудівних підприємств. Операційне управління – це, насамперед, управління якими-небудь операціями на підприємстві. Операція – це елемент єдиного процесу, тобто технологічна одиниця роботи. Сукупність операцій являють собою закінчений цикл процесу. Еволюція операційного управління почалася в 1960-і рр., коли в науці управління з’явився термін “операційний менеджмент”. Потім розвиток операційного […]

Еволюція конкуренції в залежності від рівня розвитку суспільства →  Червень 21, 2015

Науковими дослідженнями проблем конкуренції вчені економісти займалися ще з XVIII століття. Здавалося б, була пророблена неймовірно складна і продуктивна робота, в результаті якої економічна наука отримала пояснення не тільки поняття конкуренції, а й повноцінну теорію конкуренції та механізму її дії. Багато фундаментальних проблем – зміст і сутність конкуренції, взаємозв’язок різних видів конкуренції, еволюція конкуренції в […]

Вплив Болонського процесу на розвиток сучасного медичного навчання →  Червень 21, 2015

В умовах глобалізації з урахуванням сучасних умов розвитку нашої країни одним з вирішальних факторів сталого розвитку є розвиток інтелектуального потенціалу держави за допомогою якісної системи освіти. Сьогодні однією з актуальних проблем системи вищої освіти є відсутність інформації про об’єктивну оцінку ефективності функціонування цієї системи. Комплексною оцінкою є може стати загальна рейтингова система оцінки діяльності ВНЗ. […]

Інтеграція інтернет-технологій у сферу інформаційного обслуговування клієнтів →  Червень 20, 2015

Одним з головних результатів швидкого зростання використання Інтернет технологій на ринку фінансових послуг стала поява нового їх сектора – торгівлі цінними паперами через Інтернет. Велике розмаїття програмних продуктів в даній області призводить до жорсткої конкуренції між розробниками. До програмного продукту для успішної конкуренції на ринку систем інтернет-трейдингу висувають такі вимоги: – система повинна дозволяти торгувати […]