Нове на сайті » Підписатися на новини

Види практичних занять учнів з трудового мистецтва →  Вересень 25, 2014

Залежно від змісту кожного елемента практичних занять робота учнів на тому чи іншому етапі буває: 1) заняттям по формуванню трудових умінь; 2) заняттям по формуванню трудових навичок; 3) самостійною роботою; 4) заняттям контрольно-перевірочним. У чистому вигляді той чи інший тип практичних занять у шкільних майстернях зустрічається рідко. Здебільшого заняття в майстернях мають комбінований характер. Практичні заняття […]

Складові системи управління витратами в компанії →  Вересень 24, 2014

В економічній системі будь-якої держави господарюючі суб’єкти не можуть існувати і функціонувати ізольовано один від одного. Саме взаємодія економічних суб’єктів в певних умовах зовнішнього середовища, саме процеси товарні, грошові та інформаційні потоки, що зв’язують учасників ринкових відносин і забезпечують успішне функціонування економічного механізму. Витрати такого взаємодії в літературі отримали назву “трансакційних”. Останнім часом даний вид […]

Вправи як основний навчальний засіб сучасної школи →  Вересень 24, 2014

У будь-якій діяльності людини – виробничій чи навчальній, мистецькій, науковій чи організаторській – дуже важливу роль відіграють уміння і навички. Чим ширше коло умінь і навичок людини, тим успішніша, продуктивніша її діяльність, тим більше майстерності і творчості виявляє вона в праці. Навчання як своєрідна форма діяльності, спрямована на опанування знань, підготовку до життя, до праці […]

Методологія управління технічним забезпеченням на підприємстві →  Вересень 23, 2014

Необхідність поновлення техніки обумовлена ​​динамікою двох її сторін: споживчої вартістю (технічного рівня, новизни, споживчих властивостей) і вартості (рівня суспільно-необхідних витрат праці на її відтворення та експлуатацію). Найбільш простим і масовим критерієм оновлення техніки служить її матеріальний знос, часткова або повна втрата споживчих властивостей не тільки в процесі застосування, але і в період їх бездіяльності (наприклад, […]