Нове на сайті » Підписатися на новини

Бюджет як провідна ланка фінансової системи країни  →  Квітень 28, 2015

Провідною ланкою фінансової системи країни є державний бюджет, який акумулює значну частину валового внутрішнього продукту і є основним централізованим фондом грошових коштів держави. Незважаючи на те, що державний бюджет – це загальноприйнята економічна категорія, в підходах до його трактуванні немає єдності. До списку головних ознак цієї категорії відносять: – Бюджет є відображенням суспільних відносин з […]

Вплив ринку фінансових послуг на роботу вітчизняних підприємств →  Квітень 15, 2015

Одним з головних важелів, що впливають на розвиток і діяльність підприємства, є ринок фінансових послуг. В умовах ринкової економіки виникає необхідність у зміні системи управління процесом фінансових послуг, який існує в нестабільних економічних умовах. Управління ринком фінансових послуг постійно піддається істотним змінам. Для вирішення завдань аналізу стану ринку фінансових послуг, визначення його подальшого ефективного розвитку […]

Активізація транскордонного партнерства та реалізація транзитного потенціалу →  Квітень 15, 2015

Розвиток транскордонного співробітництва, посилення інтеграційних процесів дають свіжий матеріал для осмислення, пошуку точок дотику державних, міждержавних, національних, міжнаціональних, колективних, приватних та індивідуальних інтересів в сучасному світі. Вітчизняні підприємства, працюючи багато років у кризових умовах встигли добряче відстати від закордонних конкурентів, тому актуальність їх інноваційного розвитку є дуже актуальною. Фінансовий фактор активізації продуктивних сил поступово займає […]

Шляхи до активізації вітчизняного підприємництва →  Квітень 13, 2015

Будучи основою продовольчої незалежності країни, сферою докладання праці значної частини населення, але в теж час залежної від зовнішніх природних і економічних факторів, АПК не може залишатися без підтримки держави. В наш час активно розглядається тема державно-приватного партнерства в інноваційному розвитку сільського господарства на основі системного дослідження галузі. Сільське господарство є складною системою, елементами якої виступають […]