Нове на сайті » Підписатися на новини

Головні мотивуючі фактори сучасних педагогічних працівників →  Квітень 30, 2016

Трудова поведінка працівника сфери освіти визначається взаємодією різних внутрішніх і зовнішніх спонукальних сил. Серед внутрішніх спонукальних сил виступають потреби та інтереси, цінності і ціннісні орієнтації, ідеали і мотиви. До зовнішніх спонукальних сил відносять різноманітні засоби економічного і морального впливу, тобто стимули. Завдання керівника установи вибрати ті засоби, форми і методи управління, які дозволили б задовольнити […]

Позитивний зарубіжних досвід у сфері підтримки національних товаровиробників →  Квітень 30, 2016

Досвід Туреччини в розвитку малого і середнього бізнесу є унікальним. Адже малий та середній бізнес грає важливу роль в економіці Туреччини і становить основу її торгово-промислового комплексу. Використовуючи, в першу чергу, досвід Туреччини силами палати підприємців країни близького зарубіжжя, з метою підтримки своїх товаровиробників у нових умовах СОТ, планують ввести відповідний інструмент у вигляді сертифіката, […]

Вплив персоналу на шлях розвитку сучасних торгівельних підприємств →  Квітень 23, 2016

В умовах розвитку ринкових відносин ефективне використання виробничих ресурсів, підвищення інтенсивності виробничих процесів є найважливішою умовою підвищення конкурентоспроможності підприємства і його стійкої роботи. Колективна форма організації праці є одним з факторів інтенсифікації праці. Використовувати вплив цього фактора можна як в екстенсивному, так і інтенсивному розрізі. В даний час на більшості підприємств покладаються на екстенсивний розвиток […]

Засоби розвитку яскравих рис творчої індивідуальності студента →  Квітень 23, 2016

Найчастіше студенти бачать, що головне призначення репетитора є привчання студента до раціонального використання часу. Сьогодні має місце тенденція до збільшення кількості тих студентів, які вбачають таку функцію репетитора в вузі, як надання допомоги в збагачені своїх інтелектуально-пізнавальних ресурсів, яскравих рис творчої індивідуальності. До вищевикладеного додамо, що, оскільки, в багатьох вузах відсутня практика репетиторства, то природний […]