Вершинні досягнення європейського модернізму в творчості Ф. Кафки

Листопад 7th, 20123:08 pm

0


Вершинні досягнення європейського модернізму в творчості Ф. Кафки

Творчість Ф. Кафки розглядається як своєрідна “квінтесенція модернізму” з його відчуттям кризи, розгубленості, абсурдності існування. Зверніть увагу на “біографічну приреченість” Кафки: єврей, що жив у Празі, писав німецькою мовою й належав до австрійської літератури, мовби був покликаний відтворити нелогічність світовлаштування. Також відзначте значний вплив на характер творчості Кафки неподоланого “Едипового комплексу”.
Наскрізними проблемами у творах Кафки виявляються безнадійне відчуження людини та її непояснювана вина перед собою, світом і Богом. У цьому контексті зупиніться на новелах циклу “Покарання”: “Вирок”, “У колонії” та “Перевтілення”. Криза “проекту модерну” демонструється на прикладі еволюції від новочасної “автономної етики” (Спіноза, Кант та ін.) до кафкіанського “автономного закону”, перед яким “всі винуваті”.

Проблеми відчуження й вини визначають також характер романів Кафки “Америка”, “Процес”, “Замок”. На прикладі роману “Процес” визначте притчову багатоплановість оповіді, де суд постає і як факт “внутрішньої біографії”” автора, і як бюрократичний механізм Австро-Угорської імперії, і як незбагненний світовий закон. Також розгляньте “Процес” як свідчення поразки раціоналістичної довіри до розуму і логічного пізнання: покладання Йозефа К. на власні сили невпинно погіршують його стан і призводять до неминучої розв’язки. З іншого боку, зверніть увагу на те, що в романі “Замок” головний персонаж намагається знайти підтримку у “вищих сил”, але також безрезультатно.

Стилістика Кафки являє собою синтез різних тенденцій. Тут спостерігаємо характерне для символізму прагнення трансцедентного прориву за межі видимого світу; сюрреалістичну орієнтацію на підсвідоме, використання “океюморонної” логіки сну; притаманне експресіонізмові порушення пропорцій, гротесковість, зовні “неправдоподібне” вираження сутності речей та явищ. Із урахуванням близької до екзистенціалізму світоглядної настанови безперечним видається висновок про творчість Кафки як про одне з найвидатніших явищ літератури модернізму.

Розгляньте романи і новели Кафки як зовні фрагментарний, але внутрішньо цілісний індивідуальний міф, в якому згодом впізнало себе людство XX ст.