Роль профспілок в організації охорони праці на підприємстві

12 Лютого, 20102:14 pm

0


Роль профспілок в організації охорони праці на підприємстві

Законом України «Про охорону праці» на профспілку покладено чимало повноважень у галузі охорони праці виконання яких вони здійснюють через свої виборні органи та представників. Головною метою і завданням представників профспілок є захист прав та законних інтересів працівників у сфері охорони праці, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» представники профспілок беруть участь у вирішенні Таких основних питань:

  • в опрацюванні, національної, галузевих і регіональних програм покращення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також відповідних угод з питань покращення умов і безпеки праці;
  • в опрацюванні державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці;
  • в опрацюванні власником комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці;
  • у розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань, у тому числі спеціальних розслідуваннях за участю фахівців з охорони праці вищих профорганів, у розробці заходів щодо їх попередження;
  • у підготовці разом з власником подання про визначення і затвердження трудовим колективом порядку оплати та розмірів одноразової допомоги працівникам, які потерпіли на виробництві, а також про порядок зменшення цієї допомоги за наявності вини працівника у нещасному випадку;
  • у розробці пропозицій для включення їх в угоду з питань охорони праці колективного договору;
  • в організації соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань у порядку і на умовах, що визначаються законодавством і колективним договором (угодою, трудовим договором);
  • у визначенні Кабінетом Міністрів України порядку перегляду і збільшення тарифів, на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань залежно від рівня виробничого травматизму і ступеня шкідливості умов праці;
  • у роботі комісій з питань охорони праці підприємств з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів про охорону праці з приймання в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого призначення на відповідність їх вимогам Нормативних актів про охорону праці, з атестації робочих місць за умовами праці.

Безпосередніми виконавцями функцій профспілок на підприємствах, згідно із Законом України «Про охорону праці», є профспілковий комітет, його комісія з питань охорони праці, цехові Комітети, профгрупи і громадські інспектори з охорони праці. Функції і обов’язки цих громадських формувань і права викладені у відповідних положеннях, затверджених президією Федерації профспілок України від 20 вересня 1994 р.

Підтвердженням сказаного може слугувати і той факт, що, відповідно до Типового положення про роботу уповноважених трудових колективів, останні можуть бути одночасно і представниками профспілок з питань охорони праці.

У той же час, за рішенням трудового колективу обов’язки уповноважених можуть бути покладені на громадських інспекторів з охорони праці профспілок. Разом з тим, необхідно зазначити, що профспілковий комітет мас дещо ширші права.

Зокрема, він має право внести власнику, державним органам управління подання з будь-якого питання охорони праці та домагатися від них аргументованої відповіді. Більше того, відповідно до ст. 45 КЗпП, на вимогу профспілкового комітету, який підписав за дорученням трудового колективу колективний договір, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір (контракт) з будь-яким керівником або усунути його з обійманої посади, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує заходи або вимоги колективного договору, утому числі й з питань охорони праці.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.