12 перевірочних питань з теми “Основи екології”

5 Січня, 20102:45 pm

0


12 перевірочних питань з теми “Основи екології”

12 перевірочних питань з теми “Основи екології” (є кілька варіантів відповіді, правильні відповіді виділені жирним шрифтом + курсив)

1) Під впливом негативної дії яких типів факторів відбувається деградація природного середовища?
-порівняно незначних за силою, але тривалих за часом та разових катастрофічних;
-незначних за силою і не тривалих за часом та неодноразових катастрофічних;
-разових катастрофічних та незначних і не тривалих за часом; -неодноразових катастрофічних.
2) Назвіть види антропогенного забруднення навколишнього середовища:
-хімічне, фізичне, екологічне, інформаційне, культурне;
-фізичне, хімічне, радіоактивне, технологічне;
-термічне, хімічне, біологічне, фізичне, радіоактивне.
3) Навколишнє природне середовище – це сукупність:
-землі і надр;
-вод і атмосферного повітря;
-усіх природних об’єктів;
-рослинного і тваринного світу.
4) Назвіть явища, що відносяться до екологічних особливо небезпечних процесів:
-забруднення та деградація грунтів, поверхневих і підземних вод, повітря;
-землетруси, повені та паводки, забруднення поверхневих і підземних вод;
-повені та паводки, забруднення повітря, епідемії та епізоотії.
5) Назвіть явища, що відносяться до природних небезпечних явищ та процесів: :
-забруднення та деградація грунтів, землетруси
-землетруси, повені та паводки, епідемії та епізоотії;
-забруднення поверхневих і підземних вод, повені та паводки.
6) Шляхами впливу людського суспільства на навколишнє природне середовище є:
-зміна складу атмосфери, літосфери та гідросфери;
-вимирання видів, екологічне та біологічне забруднення;
-порушення структури земної поверхні, складу атмосфери, гідросфери, біосфери.
7) Під екологічною кризою розуміють:
-значні відхилення природної рівноваги екосистем;
-глибоке порушення природної екологічної рівноваги;
-критичні флуктуації видового складу біогеоценозів.
8 ) Суть стратегії сталого розвитку полягає у:
-задоволення матеріальних потреб сучасного покоління та збереження довкілля і ресурсів для майбутніх поколінь;
-розвитку економіки за умови збереження навколишнього середовища та задоволення соціальних потреб суспільства;
-постійному стабільному зростанні економіки суспільства; -зростанні економічного потенціалу для покращення життя людей.
9) Вперше в Україні екологічні права громадян були визначені:
-у Законі “Про охорону навколишнього природного середовища”;
-у Конституції України від 28 червня 1996р.;
-у Законі України “Про громадянство”
10) Який закон посідає центральне місце у системі екологічного законодавства України?
-Закон “Про пестициди та агрохімікати”;
-Закон “Про екологічну експертизу”;
-Закон “Про природно-заповідний фонд”;
-Закон “Про охорону навколишнього природного середовища”.
11) Що належить до об’єктів правової охорони навколишнього природного середовища?
-природні ресурси, навколишнє природне середовище, здоров’є і життя людей;
-території та об’єкти природно-заповідного фонду;
-повітряний простір, зникаючі види тварин та рослин, здоров’я і життя людей.
12) Основними принципами охорони довкілля є:
-дотримання вимог екобезпеки та екологічних стандартів, нормативів, лімітів;
-створення ефективних природоохоронних інспекцій;
-створення новітніх екологічних технологій та техніки.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.