Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, миючими і знезаражуючими засобами →  23 Січня, 2010

Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, миючими і знезаражуючими засобами Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) застосовують тоді коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією та розміщенням устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями та засобами колективного захисту. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (ст. 10) на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці в особливих температурних […]

Навчання посадових осіб з питань охорони праці →  21 Січня, 2010

Навчання посадових осіб з питань охорони праці Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб 1 спеціалістів відповідно до ДНАОП 0.00-8.01-93 «Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці» проводиться до початку виконання ними своїх обов’язків, а також періодично, один раз на три роки. Тематичний план […]

Охорона праці інвалідів →  19 Січня, 2010

Охорона праці інвалідів зобов’язує керівника підприємства (далі —власника) у випадках, передбачених законодавством, організовувати навчання, перекваліфікацію працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, встановлювати неповний робочий день або неповний робочий тиждень і створювати пільгові умови праці на прохання інвалідів. Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час без їх згоди не допускається. Керівники підприємств, на […]

Гарантії прав працівників при надходженні на роботу →  17 Січня, 2010

Гарантії прав працівників при надходженні на роботу Гарантії прав громадян на охорону праці Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору (ст. 6). Умови трудового договору не можуть містити положень, які не відповідають законодавчим та іншим нормативним актам про охорону праці, що діють в Україні. Права працівників на охорону праці під час роботи на […]

Навчання працівників з питань охорони праці →  17 Січня, 2010

Навчання працівників з питань охорони праці Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці — один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова удосконалення управління охороною праці й забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аварій і травматизму на виробництві. Основні напрямки […]

Коротка характеристика основних джерел законодавства про охорону праці →  17 Січня, 2010

Коротка характеристика основних джерел законодавства про охорону праці Правовою основою законодавства щодо охорони праці і Конституція України, Закони України: «Про охорону праці», «Про охорону здоров’я», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», а також Кодекс законів про працю України (КЗпП). 8 ст. 43 Конституції України […]

Охорона праці неповнолітніх →  17 Січня, 2010

Охорона праці неповнолітніх Держава враховує певні фізичні, фізіологічні та інші особливості неповнолітніх і виявляє турботу про здоров’я молодого покоління. Законодавчо це закріплено, зокрема, у ст. 43 Конституції України. Законом України «Про охорону праці» (ст. 14) забороняється застосування праці неповнолітніх, тобто осіб віком до вісімнадцяти років, на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними […]

Державний нагляд за охороною праці →  17 Січня, 2010

Державний нагляд за охороною праці Відповідно до ст. 37 Закону України «Про охорону праці» державне управління охороною праці в Україні здійснюють: Кабінет Міністрів України; Комітет з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України; міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади; місцева державна адміністрація, місцеві Ради народних депутатів; асоціації, концерни, корпорації та […]

Небезпечні й шкідливі виробничі фактори та їхня класифікація →  14 Січня, 2010

Небезпечні й шкідливі виробничі фактори та їхня класифікація Шкідливий виробничий фактор виробничий,фактор, вплив якого може призвести до погіршення стану здоров’я зниження працездатності працівника. Небезпечний виробничий фактор — виробничий фактор, дія якого за певних умов може призвести до травм або іншого раптового погіршення здоров’я працівника. Відповідно до ПХТ 12.0.003-74 небезпечні та шкідливі фактори за природою дії […]

Охорона праці жінок →  14 Січня, 2010

Охорона праці жінок Конституція України (ст. 24) на вищому законодавчому рівні закріпила рівність прав жінки і чоловіка. Разом з тим, трудове законодавство, враховуючи фізіологічні особливості організму жінки, інтереси охорони материнства і дитинства встановлює спеціальні норми, що стосуються охорони праці та здоров’я жінок. Відповідно до ст. 174 КЗпП забороняється застосування праці жінок на важких роботах і […]