Архів місяця »Лютий, 2010«

Основні обов’язки працівників з питань охорони праці →  22 Лютого, 2010

Основні обов’язки працівників з питань охорони праці Обов’язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці (ст. 18). Працівник зобов’язаний: знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного Та індивідуального захисту; додержуватись зобов’язань щодо охорони праці передбачених колективним договором (угодою, трудовим […]

Характеристика технічних засобів безпечної експлуатації електроприладів при аварійних режимах роботи →  21 Лютого, 2010

Характеристика технічних засобів безпечної експлуатації електроприладів при аварійних режимах роботи Захисне вимкнення — це швидкодіючий захист, який забезпечує автоматичне вимкнення електроприладу лри виникненні небезпеки ураження струмом. Небезпека ураження може виникнути і при замиканні фази на корпус електрообладнання при зниженні опору ізоляції фаз відносно землі нижче певної межі внаслідок пошкодження ізоляції, замикання фаз на землю, при […]

Матеріальна і кримінальна відповідальність працівників за порушення охорони праці →  20 Лютого, 2010

Матеріальна і кримінальна відповідальність працівників за порушення охорони праці Відповідно до ст. 49 Закону України «Про охорону праці» за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці й представників професійних спілок винні працівники притягаються до дисциплінарної; адміністративної, матеріальної кримінальної відповідальності згідно із […]

Характеристика технічних засобів безпечної експлуатації електроустановок за нормальних режимів роботи →  19 Лютого, 2010

Характеристика технічних засобів безпечної експлуатації електроустановок за нормальних режимів роботи Захисне заземлення – це навмисне електричне з’єднання із землею або з її еквівалентом металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитись під напругою. Призначення захисного заземлення — усунення небезпеки ураження людей електричним струмом при появі напруги на конструктивних частинах електрообладнання, тобто при замиканні на корпус. Це принцип […]