Основні права й обов’язки уповноважених трудових колективів з питань охорони праці →  18 Лютого, 2010

Інститут уповноважених трудових колективів з питань охорони праці створюється на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності видів їх діяльності та чисельності працюючих для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці. Діяльність уповноважених проводиться на підставі положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, яке розробляється відповідно до Типового […]

Класифікація приміщень за ступенем поразки електричним струмом. Вимоги до електротехнічного персоналу →  17 Лютого, 2010

Класифікація приміщень за ступенем поразки електричним струмом. Вимоги до електротехнічного персоналу За характером середовища розрізняють такі виробничі приміщення: — нормальні — сухі приміщення, а яких відсутні ознаки жарких та запилених приміщень та приміщень з хімічно активний середовищем; — сухі — відносна вологість повітря не вище 60 %; — вологі — відносна вологість повітря 60-75 %; […]

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань →  16 Лютого, 2010

Соціальне страхування від нещасних , випадків і професійних захворювань Загальнообов’язковим є державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Під час здійснення працівником своїх трудових функцій існує ризик професійного травматизму та захворювання. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» усі працівники підлягають обов’язковому соціальному страхуванню власником підприємства, організації […]

Характеристика організаційних заходів щодо профілактики електротравматизму →  15 Лютого, 2010

Характеристика організаційних заходів щодо профілактики електротравматизму Електрична ізоляція — це шар діелектрика або конструкція, виконана з діелектрика, яким вкривається поверхня струмоведучих частин, або яким струмоведучі частини відділяються одна від одної. Стан ізоляції характеризується її електричною міцністю, діелектричними втратами та електричним опором. Ізоляція запобігає протіканню струмів через неї завдяки великому опору. Блокуванням називається автоматичний пристрій, за […]

Адміністративна дисциплінарна відповідальність працівників за порушення з охорони праці →  14 Лютого, 2010

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про охорону праці» за порушення законодавчих Та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб, органів державного нагляду за охороною праці й представників професійних спілок винні працівники притягаються до дисциплінарної, адміністративної матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством. Дисциплінарна відповідальність полягає у накладанні дисциплінарних стягнень; передбачених […]

Література античного світу →  14 Лютого, 2010

Література античного світу Античний — слово латинське і в перекладі означає давній. У понятті «античний світ» поєднують Стародавню Грецію та Рим. Антична література складається з двох літератур: давньогрецької та римської. Це література двох різних народів. Мови давньогрецька й латинська (якою написані пам’ятки римської літератури) належать до різних мовних груп, проте історія і культура Старої Греції […]

Напруга дотику і крокова напруга. Аналіз випадків включення людини в електричний ланцюг →  13 Лютого, 2010

Напруга дотику і крокова напруга. Аналіз випадків включення людини в електричний ланцюг В аварійному режимі коли одна з фаз мережі замкнена на землю, відбувається перерозподіл напруги, і напруга справних фаз відносно землі відрізняється від фазової напруги мережі. Доторкнувшись до справної фази, людина опиняється під напругою, яка більша, ніж фазова, але менша, ніж лінійна і струм, […]

Роль профспілок в організації охорони праці на підприємстві →  12 Лютого, 2010

Законом України «Про охорону праці» на профспілку покладено чимало повноважень у галузі охорони праці виконання яких вони здійснюють через свої виборні органи та представників. Головною метою і завданням представників профспілок є захист прав та законних інтересів працівників у сфері охорони праці, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань. Відповідно до Закону України «Про охорону […]

Фактори, що впливають на результат ураження людини електричним струмом →  11 Лютого, 2010

Фактори, що впливають на результат ураження людини електричним струмом Сила струму. Зі зростанням сили струму небезпека уражання ним тіла людини зростає. Розрізають порогові значення струму (при частоті 50 Гц): пороговий відчутний струм — 0,5-1,5 мА при змінному струмі й 5-7 мА при постійному струмі; пороговий невідпускний струм (струм, що викликає при проходженні через тіло людини […]

Яку інформацію дає код галузевих нормативних актів з охорони праці? →  10 Лютого, 2010

Державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП) — це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання. Законодавством передбачено, що залежно від сфери дії ДНАОП можуть бути міжгалузевими або галузевими. Галузеві принципи підкреслюють особливості конкретної галузі права і нарівні з предметом і методом сприяють індивідуалізації галузі як […]