Архів місяця »Квітень, 2010«

Основні теорії походження держави і права →  19 Квітня, 2010

ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Держава і право не виникли разом з появою людини. На початку своєї історії, відомому як первіснообщинний лад, людство не знало таких інститутів, як держава і право. Однією з найбільш поширених теорій походження держави і права є соціально-економічна теорія, яка пояснює виникнення держави через складні економічні та соціальні процеси. Згідно […]

Кримінальна відповідальність – види кримінальних покарань →  17 Квітня, 2010

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. – ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ Кримінальна відповідальність – це вид юридичної відпові­дальності, що встановлюється державою, накладається судом на осіб, які винні у вчиненні злочину і полягає в обмеженні прав і сво­бод засудженого. Підставою накладення кримінальної відповідальності є наявність у діях особи складу злочину. Однією з форм кримінальної відпові­дальності є кримінальне покарання. Кримінальне покарання є […]

Поняття осудність, неосудність, обмежена осудність →  15 Квітня, 2010

ОСУДНІСТЬ, НЕОСУДНІСТЬ, ОБМЕЖЕНА ОСУДНІСТЬ До кримінальної відповідальності може бути притягнена тільки осудна особа, тобто така, яка під час вчинення злочину могла усві­домлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. Не підлягає кри­мінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого КК України, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або […]

Обставини, що виключають злочинність діяння →  13 Квітня, 2010

ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ У кримінальному праві виділені випадки, коли діяння мають оз­наки злочину, але через певні обставини позбавлені суспільної не­безпеки, тому не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. До обставин, які виключають злочинність діяння, належать: –       необхідна оборона; –       крайня необхідність; –       затримання особи, що вчинила злочин; –       фізичний або психічний примус; –       виконання […]