Поняття та структура правовідносин →  24 Травня, 2010

ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ПРАВОВІДНОСИН Ті відносини, які виникають у суспільстві між окремими людьми, їх колективами та суспільством у цілому, є суспільними відносинами. Вони можуть існувати у вигляді політичних, моральних, економічних, релігійних, правових та інших відносин. Правовідносини – це суспільні вольові відносини, які виникають на основі норм права, учасники яких пов’язані взаємними юридичними правами та обов’язками, […]

Рада національної безпеки та оборони →  23 Травня, 2010

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ Рада національної безпеки та оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Діяльність Ради національної безпеки та оборони регулюється Конституцією України та Законом «Про Раду національної безпеки та оборони» від 28 червня 1996 р. Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність […]

Предмет та джерела житлового права →  23 Травня, 2010

ПРЕДМЕТ ТА ДЖЕРЕЛА ЖИТЛОВОГО ПРАВА Житлове право – це галузь права, що включає норми, які регулюють правовідносини між громадянами, державними та громадськими організаціями у процесі реалізації права громадян на житло. Житлове право України регулює правовідносини, що виникають у процесі: –    реалізації права на житло; –    надання житлових приміщень у користування; –    управління житловим фондом; –   […]

Система законодавства →  23 Травня, 2010

СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА Законодавство – це система всіх чинних нормативно-правових актів даної держави. Іноді термін «законодавство» вживають у вужчому розумінні – лише як систему законів. Законодавство і право співвідносяться як зміст і форма, тобто законодавство є основною формою вираження права. Розрізняють вертикальну та горизонтальну структуру законодавства. Горизонтальна структура законодавства передбачає його поділ на галузі. Галузі законодавства […]

Джерела права →  22 Травня, 2010

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Джерело права – це спосіб зовнішнього вираження і закріплення правових норм, який засвідчує їх загальнообов’язковість. У правознавстві розрізняють такі види форм (джерел) права; Правовий звичай – це неписане правило поведінки людей, яке склалося історично і внаслідок багаторазового застосування набуло обов’язкового характеру. Як правило, держава визнає, тобто санкціонує, правові звичаї, і ця обставина відрізняє […]

Кабінет міністрів України. Центральні органи виконавчої влади →  21 Травня, 2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Вищим органом у системі органів виконавчої влади в Україні. Кабінет Міністрів України, який очолює систему органів виконавчої владиіад йсніЬє’в и кона вч у владу безпосередньо та через центральні і місцеві органи виконавчої влади, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів. Повноваження Кабінету Міністрів визначаються Конституцією України. Кабінет Міністрів […]

Право громадян України на житло. Порядок отримання житла →  21 Травня, 2010

ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ЖИТЛО. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЖИТЛА Стаття 47 Конституції України проголосила право на житло. Відповідно до вказаної статті, кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого […]

Норма права. Види та структура норм права →  21 Травня, 2010

НОРМА ПРАВА. ВИДИ ТА СТРУКТУРА НОРМ ПРАВА Норма права – це загальнообов’язкове формально виражене правило поведінки, встановлене суспільством чи державою і спрямоване на регулювання суспільних відносин шляхом надання їх учасникам юридичних прав і покладання на них юридичних обов’язків. 1.    За функціональною спрямованістю норми права діляться на: –    регулятивні (правоустановчі), що встановлюють права та обов’язки суб’єктів; […]

Загальна характеристика основних галузей права України →  20 Травня, 2010

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА УКРАЇНИ Основні галузі сучасного права України: Конституційне право регулює форму правління, форму державного устрою, порядок формування та компетенцію органів держави, основи правового положення громадян. Адміністративне право регулює відносини у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності, тобто організацію і порядок у системі державного управління суспільством і в самих державних органах. Адміністративне право встановлює поняття […]

Місцеві органи виконавчої влади →  19 Травня, 2010

МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Важливу роль у системі органів виконавчої влади відіграють місцеві державні адміністрації, які є місцевими органами виконавчої влади. їх діяльність регулюється Конституцією України та Законом «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. Місцеві державні адміністрації здійснюють виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі. Місцеві державні адміністрації забезпечують […]