Договір найму житлового приміщення →  19 Травня, 2010

ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ Громадяни самостійно здійснюють право на одержання житлового приміщення в будинках державного і громадського фонду з 18 років, а ті, що вступили в шлюб, влаштувалися на роботу до досягнення 18-річного віку – відповідно з часу вступу до шлюбу чи поступлення на роботу. Інші неповнолітні у віці 15—18 років здійснюють право на одержання […]

Поняття та елементи системи права →  19 Травня, 2010

ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ПРАВА Правознавство розрізняє поняття «правова система» та «система права». Правова система включає всі правові явища даного суспільства, в т. ч. систему права, систему законодавства, правовідносини, правосвідомість, правову культуру, правопорядок, законність і т. д. Система права – це внутрішня структура права певної держави, яка включає галузі, інститути та норми права. Основою поділу […]

Функції права →  18 Травня, 2010

ФУНКЦІЇ ПРАВА Функції права – це основні напрями його впливу на суспільні відносини. Основними функціями права є регулятивна та охоронна. Регулятивна функція права полягає у закріпленні в нормах права бажаної поведінки суб’єктів. Вона ділиться на регулятивну динамічну та регулятивну статистичну функції. Регулятивна динамічна функція права передбачає, що в нормах права закріплюються бажані моделі поведінки людей. […]

Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів →  17 Травня, 2010

ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ. ВИДИ ВИБОРІВ Порядок призначення та проведення виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів регулює Закон «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 14 січня 1998 р. Депутати місцевих рад та сільські, селищні, міські голови обираються строком на […]

Спільні і відмінні ознаки права та інших соціальних норм →  17 Травня, 2010

СПІЛЬНІ І ВІДМІННІ ОЗНАКИ ПРАВА ТА ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ Необхідною умовою стабільного функціонування суспільства є наявність цілісної системи соціальних норм, в рамках якої гармонійно доповнюють одні одних норми права та інші соціальні норми. Як один з видів соціальних норм, право має спільні та відмінні з іншими нормами риси. Спільні риси права та інших соціальних норм […]

Приватизація державного житлового фонду →  17 Травня, 2010

ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ Приватизація – це відчуження (безоплатна передача чи продаж) з державного житлового фонду у власність громадянам України квартир чи будинків та належних до них господарських споруд. Об’єктами приватизації можуть бути: –    квартири у багатоквартирних будинках і одноквартирні будинки, що використовуються громадянами на умовах найму; –    незаселені квартири, частини будинків чи одноквартирні будинки […]

Право у системі соціальних норм →  16 Травня, 2010

ПРАВО У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ Кожне суспільство потребує соціального регулювання, тобто впорядкування суспільних відносин та цілеспрямованого впливу на людську поведінку. Таке регулювання здійснюється за допомогою соціальних норм. Соціальні норми – це правила поведінки, що поширюються на певні групи людей, регулюють суспільні відносини та забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу. Основні соціальні норми класифікують у залежності від […]

Реєстрація кандидатів. Довірені та уповноважені особи →  15 Травня, 2010

РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ. ДОВІРЕНІ ТА УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ Реєстрація кандидатів починається за 55 днів і закінчується за ЗО днів до дня виборів. Окружна (територіальна) виборча комісія не пізніш як на п’ятий день після прийняття документів для реєстрації кандидата приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в реєстрації із зазначенням мотивів відмови. Рішення комісії доводиться до відома […]

Кондомініуми →  15 Травня, 2010

КОНДОМІНІУМИ Після приватизації квартир у спільній власності їх власників залишається неподільне та загальне майно. Неподільне майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників багатоквартирного будинку і не підлягає відчуженню. Неподільне майно – неподільна частина житлового комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, технічного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування жилого будинку. Загальне майно […]

Поняття та ознаки права →  15 Травня, 2010

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВА Право – це система загальнообов’язкових, формально визначених, встановлених чи санкціонованих і гарантованих державою норм, які встановлюють права та обов’язки учасників правовідносин та виступають регулятором суспільних відносин. Право характеризується такими ознаками: – нормативний характер, тобто право складається з норм як загальнообов’язкових правил поведінки; що визначають права, обов’язки та відповідальність громадян, посадових осіб […]