Держави, що існували на території України →  14 Травня, 2010

ДЕРЖАВИ, ЩО ІСНУВАЛИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ На території України у різні часи існували різні державні утворення, вивчення яких дає можливість краще зрозуміти суть сучасних державотворчих процесів. Перші спроби державотворення на території України належать кочовим племенам Північного Причорномор’я – кімерійцям, скіфам та сарматам – і хронологічно стосуються середини І тисячоліття до нашої ери. Особливо відомою була […]

Механізм та апарат держави. Державний орган →  13 Травня, 2010

МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ. ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН Для реалізації будь-якої функції кожна держава створює відповідні державні організації, які у своїй сукупності творять механізм держави. Механізм держави – це система всіх державних організацій, які беруть участь у реалізації функцій держави. Сюди входять органи державної влади, державні підприємства, установи, заклади тощо. Апарат держави-це система не всіх державних органів, […]

Предмет та джерела екологічного і земельного права →  13 Травня, 2010

ПРЕДМЕТ ТА ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО І ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА Екологічне право – це система правових норм, що регулюють суспільні екологічні відносини з метою ефективного використання, відтворення, охорони природних ресурсів, забезпечення якості навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки, реалізації і захисту екологічних прав. Основними нормативно-правовими актами у сфері екологічного права є закони «Про охорону навколишнього природного середовища» від […]

Голусування та встановлення результатів виборів депутатів місцевих рад →  13 Травня, 2010

ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД Голосування по виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів проводиться в день виборів або в день повторного голосування з 8 до 20 години. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за 15 днів до дня виборів. Обраним по одномандатному виборчому […]

Функції держави →  12 Травня, 2010

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ Функції держави – це основні напрямки діяльності держави, в яких виражається та конкретизується суть, соціальне призначення, завдання і цілі держави. Існують різні способи класифікації функцій держави: –    за соціальною значимістю – основні і другорядні; –    за змістом – економічні, політичні, гуманітарні, екологічні та ін.; –    за тривалістю – постійні і тимчасові; –    за […]

Державний режим →  11 Травня, 2010

ДЕРЖАВНИЙ РЕЖИМ Державний режим – це сукупність методів, засобів і способів здійснення державної влади. У залежності від ступеня демократичності тієї чи іншої держави розрізняють демократичні, авторитарні та тоталітарні режими, межі між якими є досить нечіткими і відносними. Сучасні демократичні режими характеризуються сукупністю таких основних ознак: –    народ виступає єдиним джерелом влади; –    народ здійснює владу […]

Повторні вибори депутатів місцевих рад →  11 Травня, 2010

ПОВТОРНІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД Окружна (територіальна) виборча комісія може визнати вибори по виборчому округу такими, що не відбулися, якщо у зв’язку з вибуттям усіх зареєстрованих кандидатів або з інших причин голосування не проводилося. Окружна (територіальна) виборча комісія може визнати вибори недійсними по виборчому округу чи по окремих виборчих дільницях, якщо в ході їх проведення […]

Екологічні права та обо’вязки громадян →  11 Травня, 2010

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН В українському законодавстві визначені основні екологічні права і обов’язки громадян. У Конституції записано, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я, довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а […]

Форма державного устрою →  10 Травня, 2010

ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ Форма державного устрою визначає, на які адміністративно-територіальні одиниці ділиться держава, взаємовідносини між цими одиницями та державою в цілому. За формою устрою держави бувають унітарні та федеративні. Деякі автори вживають поняття «прості» та «складні» держави. Унітарна держава – це єдина держава, що складається з адміністративно-територіальних одиниць, які не мають жодних ознак державності, в […]

Статус депутатів місцевих рад →  9 Травня, 2010

СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД Статус депутатів місцевих рад визначається Конституцією України та Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р. Депутат місцевої ради (сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної) як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини […]