Поняття колективного договору →  26 Червня, 2010

ПОНЯТТЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ Колективний договір – це угода, яка укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і профспілковими організаціями, які діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності – представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони. Якщо на підприємстві, в установі, […]

Предмет та джерела трудового права →  26 Червня, 2010

Предмет та джерела трудового права Трудове право – самостійна галузь права, що регулює відносини між працівником і власником чи уповноваженим ним органом або іншою фізичною особою з приводу виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин, встановлює права і обов’язки в галузі праці та відповідальність за їх порушення. Основними джерелами трудового права є Конституція України та Кодекс […]

Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ →  26 Червня, 2010

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ОСІБ НАЧАЛЬНИЦЬКОГО І РЯДОВОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ має деякі особливості і регулюється законом «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» від 9 квітня 1992 р. Відповідно до цього закону, зазначені категорії […]

Умови і порядок визнання суб’єктів підприємницької діяльності банкрутами →  25 Червня, 2010

УМОВИ І ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКРУТАМИ Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від ЗО червня 1999 р. встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності – боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредитора. Положення вказаного закону не застосовуються […]

Правове регулювання інвестиційної діяльності →  25 Червня, 2010

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Правові засади іноземного інвестування в Україні визначаються законами «Про захист іноземних інвестицій в Україні» від 10 вересня 1991 p., «Про інвестиційну діяльність» від 16 вересня 1991 p., «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 p., положеннями «Про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій», «Про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну […]

Обмеження монополізму і недобросовісної конкуренції в Україні →  24 Червня, 2010

ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ І НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ Обмеження монополізму та забезпечення добросовісної конкуренції є необхідною умовою здійснення підприємницької діяльності. Правові основи обмеження і попередження монополізму, недопущення недобросовісної конкуренції! у підприємницькій діяльності визначені законами «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р,, «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. та «Про Антимонопольний […]

Види пенсій в Україні →  24 Червня, 2010

ВИДИ ПЕНСІЙ В УКРАЇНІ Закон «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. гарантує всім непрацездатним громадянам України право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій. Громадяни України мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених […]

Соціальне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи →  24 Червня, 2010

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 26 квітня 1986 р. сталася катастрофа на Чорнобильській АЕС, внаслідок якої виникли нові екологічні, а як наслідок – економічні та соціальні умови на значній частині території України. Закон «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. у редакції закону […]

Предмет та джерела права соціального захисту →  23 Червня, 2010

ПРЕДМЕТ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Соціальний захист – це система державних гарантій для реалізації прав громадян на працю і допомогу під час безробіття, надання державної допомоги, пільг та інщих видів державної підтримки малозабезпеченим громадянам та сім’ям, які виховують дітей, матеріальне забезпечення при досягненні пенсійного віку тощо. Суттєві особливості має соціальний захист окремих категорій громадян: […]

Колективні трудові спори →  23 Червня, 2010

КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ Поняття колективного трудового спору та порядок вирішення таких спорів визначене у Законі «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. Колективний трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин щодо: –    встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; –    укладення […]