Індивідуальні трудові спори →  Червень 22, 2010

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ Індивідувальні трудові спори-це неврегульовані розбіжності щодо застосування норм трудового законодавства, які виникають між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів регламентується Кодексом законів про працю та Цивільним процесуальним кодексом. Згідно з чинним законодавством, трудові спори розглядаються двома органами: –    комісіями з трудових спорів; –   […]

Соціальний захист ветеранів війни, праці та інших осіб похилого віку в Україні →  Червень 22, 2010

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВЕТЕРАНІВ ВІЙCНИ, ПРАЦІ ТА ІНШИХ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ Закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них. Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті […]

Особливості праці молоді, жінок та інвалідів →  Червень 21, 2010

ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ МОЛОДІ, ЖІНОК ТА ІНВАЛІДІВ Враховуючи фізіологічні, психологічні, вікові та інші особливості, правове регулювання трудових відносин молоді, жінок та інвалідів має певні відмінності щодо інших категорій працівників. За загальним правилом, на роботу приймаються особи, яким виповнилося 16 років. Як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу […]

Поняття та строки позовної давності →  Червень 21, 2010

ПОНЯТТЯ ТА СТРОКИ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ Позовна давність – це строк, протягом якого особа, права якої порушено, може звернутися до суду, господарського суду чи третейського суду за захистом порушеного права. За загальним правилом, норми про позовну давність поширюються на всі правовідносини. Але з цього правила є винятки. Позовна давність не поширюється, зокрема: –    на вимоги вкладників […]

Поняття цивільної угоди та цивільного договору. Види договорів →  Червень 20, 2010

ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОЇ УГОДИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ДОГОВОРУ. ВИДИ ДОГОВОРІВ До найпоширеніших юридичних фактів належать угоди, тобто дії громадян та організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Угода – це дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Угоди бувають односторонні, дво- та багатосторонні. Якщо правові наслідки […]

Завдання та функції міліції →  Червень 20, 2010

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ МІЛІЦІЇ Міліція в Україні – це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Правовою основою діяльності міліції є Конституція України, закони України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 p., «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 […]

Державна допомога сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям →  Червень 20, 2010

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ ТА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ Закон «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 р. у редакції закону від 22 березня 2001 р. встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів, віку, стану здоров’я дітей тощо. Передбачена законом державна […]

Прокуратура в Україні →  Червень 19, 2010

ПРОКУРАТУРА В УКРАЇНІ Прокуратура – це єдина централізована система органів, яка здійснює нагляд за органами, що ведуть боротьбу зі злочинністю, проводять оперативну, розшукову діяльність, за адміністраціями місць позбавлення волі, а також виконує інші функції, передбачені Конституцією нашої держави. Органи прокуратури становлять єдину централізовану систему з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим і Генеральному прокурору України, здійснюють свої […]

Вища рада юстицій →  Червень 19, 2010

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ Відповідно до Конституції України та Закону України «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 р. в Україні діє Вища рада юстиції. Вища рада юстиції- це колегіальний, незалежний орган, відповідальний за формування високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також за прийняття рішень стосовно порушення […]

Система судів загальної юрисдикції →  Червень 18, 2010

СИСТЕМА СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ Відповідно до Конституції та Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України. Система судів загальної юрисдикції будується за принципами те-риторіальності і спеціалізації. Систему судів загальної юрисдикції складають: –    місцеві суди; –    апеляційні суди, Апеляційний суд України; –    Касаційний […]