Фінансування виборів. Порядок формування виборчих фондів та використання їх коштів →  Червень 14, 2010

Фінансування виборів. Порядок формування виборчих фондів та використання їх коштів Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах. Партія (блок), кандидатів у депутати від яких зареєстровано […]

Вибори народних депутатів →  Червень 14, 2010

ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ Види  виборів та загальні засади їх проведення Верховна Рада України (далі- ВРУ) формується шляхом виборів народних депутатів. Порядок проведення виборів регулюється законом «Про вибори народних депутатів» від 18 жовтня 2001 р. Вибори депутатів можуть бути: –    черговими, які проводяться у зв’язку з закінченням конституційного строку повноважень ВРУ і не потребують окремого […]

Право громадян на об’єднання у політичні партії та громадські організації →  Червень 13, 2010

ПРАВО ГРОМАДЯН НА ОБ’ЄДНАННЯ У ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ Право громадян на свободу об’єднання регулюється Конституцією України та Законами «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 p., «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 p., «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 12 січня 1998 p., «Про політичні партії в Україні» від […]

Сучасні міжнародно – правові механізми захисту прав людини →  Червень 13, 2010

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ Система прав і свобод людини і громадянина, що гарантується Конституцією України, розроблена з урахуванням ряду міжнародно-правових актів. Це закономірно для України як суб’єкта міжнародного і європейського співтовариства, члена ООН, Ради Європи та інших міжнародно-правових організацій. Конституція гарантує громадянинові після використання всіх національних засобів правового захисту право звертатися за захистом […]

Порядок підготовки і проведення позачергових виборів →  Червень 12, 2010

Порядок підготовки і проведення позачергових виборів Для проведення позачергових виборів депутатів використовуються одномандатні округи, утворені для проведення останніх виборів народних депутатів України. Виборчі дільниці для проведення позачергових виборів утворюються не пізніш як за 19 днів до дня виборів, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці – не пізніш як за п’ять днів до дня виборів. […]

Правовий статус національних меншин в Україні →  Червень 12, 2010

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ Правовий статус національних меншин в Україні регулюється Конституцією та законом «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 р. Національні меншини – це групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою. Україна гарантує громадянам республіки незалежно від їх національного […]

Конституційні обов’язки людини і громадянина →  Червень 12, 2010

КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА Поряд з суб’єктивними юридичними правами важливим елементом правового статусу особи є її юридичні обов’язки, тобто міра необхідної поведінки. Ті юридичні обов’язки, що закріплені в Конституції, прийнято називати основними або конституційними обов’язками людини і громадянина. Першочерговими обов’язками громадян України є захист Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, шанування державних символів України […]

Конституційні права і свободи людини і громадянина →  Червень 11, 2010

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА Суб’єктивні права людини – це передбачена нормами права міра її можливої поведінки. Права, без яких неможливе існування та розвиток людської особи, називають основними. Як правило, вони закріплені в Конституції як нормативно-правовому акті, що має найвищу юридичну силу, тому їх ще називають конституційними. Конституцією України 1996 року закріплено широкий […]

Порядок припинення громадянства України →  Червень 11, 2010

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ Громадянство України припиняється: –    внаслідок виходу з громадянства України; –    внаслідок втрати громадянства України; –    за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Громадянин України, який виїхав на постійне проживання за кордон, може за його клопотанням вийти з громадянства України. Якщо дитина виїхала разом з батьками на постійне проживання за кордон і батьки […]

Порядок набуття громадянства України →  Червень 11, 2010

ПОРЯДОК НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ Правові підстави набуття громадянства встановлює закон «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. Громадянство набувається: –    за народженням; –    за територіальним походженням; –    внаслідок прийняття до громадянства; –    внаслідок поновлення у громадянстві; –    внаслідок усиновлення; –    внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування; –    внаслідок встановлення над особою, визнаною судом […]