Поняття громадянства України. Правовий статус громадян →  Червень 10, 2010

ПОНЯТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН Для позначення юридичних зв’язків особи з державою застосовується термін «громадянство». Громадянство України – правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках. Громадяни користуються правами і свободами в повному обсязі. Близьким до поняття громадянства є поняття підданства, що означає належність особи […]

Верховна рада – єдиний законодавчий орган держави →  Червень 10, 2010

ВЕРХОВНА РАДА – ЄДИНИЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ ОРГАН ДЕРЖАВИ Законодавча влада в Україні представлена єдиним органом -Верховною Радою України. Верховна Рада є загальнонаціональним постійнодіючим однопалатним парламентом. Верховна Рада України здійснює ряд функцій і наділена для цього відповідними повноваженнями. Основними функціями Верховної Ради є: –    законодавча функція; –    установча, яка полягає у тому, що ВРУ бере участь у […]

Правовий статус української мови та мов національних меншин →  Червень 10, 2010

ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МОВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН Ст. 10 Конституції України встановила, що державною мовою в Україні є українська мова, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Разом з тим в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин. […]

Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх →  Червень 9, 2010

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли 16-річного віку. Кодекс встановив особливості відповідальності неповнолітніх осіб, які вчинили адміністративні правопорушення. До осіб у віці від 16 до 18 років застосовуються такі заходи впливу: –    зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого; –    застереження; –   […]

Етика як практична філософська наука →  Червень 9, 2010

ЕТИКА ЯК ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФСЬКА НАУКА 1.    Ціннісно-практична спрямованість етичного знання 2.    Структура предмета етики 3.    Основні альтернативи осмислення етичних проблем та галузі сучасної етики У результаті вивчення теми студент повинен ЗНАТИ: •    специфіку проблематики етики як науки про практично-ціннісне самовизначення людини у світі •    основні структурні елементи предмета етики •    зміст ключових альтернатив етичного пошуку […]

Ціннісно – практична спрямованість етичного знання →  Червень 8, 2010

Ціннісно-практична спрямованість етичного знання Етика (від гр. f)0oc – «звичай», «вдача», «характер», «спосіб життя») – філософська дисципліна, що осмислює той досвід людини, на основі якого здійснюється вибір її життєвих цінностей та конкретної спрямованості її поведінки. Вона є наукою про ставлення людини до світу та інших людей відповідно до уявлень про добро і зло. Суспільним феноменом, […]

Структура предмета етика →  Червень 8, 2010

Структура предмета етики Моральне самовизначення людини у світі як предмет етики структурно ґрунтується на таких ключових елементах, як. моральна свідомість, моральна практика, закони моральної діяльності, моральні категорії (основні поняття). Ці складові предметності етики осмислюються нею в єдності, взаємозв’язку. Бачачи відмінність між мораллю як чимось ідеальним (моральною свідомістю) й активністю людини, її життєвою практикою, що несе […]

Організація роботи верховної ради України →  Червень 8, 2010

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Порядок роботи Верховної Ради України, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Регламентом Верховної Ради, законами «Про комітети Верховної Ради» від 4 квітня 1995 р. та «Про статус народного депутата» від 17 листопада 1992 р. в редакції закону від 22 березня 2001 р. Верховна Рада України є правомочною за […]

Основні альтернативи осмислення етичних проблем та галузі сучасної етики →  Червень 7, 2010

Основні альтернативи осмислення етичних проблем та галузі сучасної етики Осмислення етичних проблем не передбачає якоїсь     догматичної одностайності. Як світоглядне знання етика (та й будь – яка інша гуманітарна наука) є плюралістичною, множинною, тобто містить відмінні, а часом і протилежні уявлення про смисл та способи розв’язання тих чи тих питань. Це вияв того, що етичні проблеми, […]

Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців →  Червень 7, 2010

ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ, ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ТА БІЖЕНЦІВ Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні регулює закон «Про правовий статус іноземців» від 4 лютого 1994 p., а правовий статус біженців – закон «Про біженців» від 21 червня 2001 р. Іноземними громадянами визнаються особи, які належать до громадянства інших держав і не є громадянами […]