→  Липень 8, 2010

НОТАРІАТ В УКРАЇНІ Діяльність нотаріату в Україні регулює Закон «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року та Указ Президента України «Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні» від 23 серпня 1998 р. Нотаріат – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші […]

Адвокатура в Україні →  Липень 7, 2010

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ Для забезпечення права на захист, надання правової допомоги під час вирішення справ у судах, інших державних органах в Україні діє адвокатура. Діяльність адвокатури в Україні передбачена ст. 59 Конституції України, а детально регламентується Законом «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. Адвокатура – це добровільне професійне громадське об’єднання, покликане сприяти захисту прав, […]

→  Липень 7, 2010

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПРАВ ЛЮДИНИ Конституційно-правовий статус та форми діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини регулюються Конституцією України та Законом «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» від 23 грудня 1997 р. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює на постійній основі парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і […]

→  Липень 6, 2010

ПРАВОВИЙ СТАТУС СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Служба безпеки України-це державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Її діяльність регулюється Конституцією України, законами «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 р. та «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. Основними функціями СБУ є: –    здійснення розвідувальної та інформаційно-аналітичної роботи; –    здійснення заходів […]

→  Липень 6, 2010

ПОНЯТТЯ РЕФЕРЕНДУМУ. ВИДИ РЕФЕРЕНДУМІВ В УКРАЇНІ Референдум – це спосіб прийняття громадянами України шляхом голосування законів України, інших рішень з питань загальнодержавного і місцевого значення. Питання проведення референдумів в Україні регулюються Конституцією та законом «Про всеукраїнський та місцевий референдуми» від 3 липня 1991 р. Законодавством передбачено проведення двох основних видів референдумів: всеукраїнського та місцевого (обласного, […]

→  Липень 5, 2010

ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НЕВІЙСЬКОВОЇ) СЛУЖБИ Порядок проходження альтернативної (невійськової) служби регламентується законом «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 р. в редакції закону від 18 лютого 1999 р. Альтернативна служба є державною службою поза Збройними Силами чи іншими військовими формуваннями, що запроваджується замість проходження військової служби. Право на альтернативну (невійськову) службу як вид виконання […]

→  Липень 5, 2010

ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОГО ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ ТА СПОСОБИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ Ст. 65 Конституції України встановила, що першочерговим обов’язком громадян України є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів. Порядок здійснення громадянами України їх конституційного обов’язку захищати Вітчизну регламентується Законом «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. в редакції […]

→  Липень 4, 2010

ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ОСВІТУ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ Ст. 53 Конституції України встановила, що кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти е державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і […]

→  Липень 4, 2010

ПРАВО НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ Стаття 35 Конституції України встановила, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене лише законом і лише в […]

→  Липень 4, 2010

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ І ЗА ЗАПОВІТОМ Спадкування – це перехід майна від померлого до інших осіб. Сукупність правових норм, які регулюють порядок переходу майна від померлого до інших осіб, називають спадковим правом, У спадковому праві розрізняють такі основні поняття: –    спадкодавець – власник, після смерті якого залишилося майно; –    спадкоємець – особа, до якої майно […]