Архів місяця »Вересень, 2010«

Психіка і свідомість →  29 Вересня, 2010

Психіка і свідомість У процесі еволюції живих істот психіка як відображення об’єктивної дійсності в мозку розвивалася залежно від умов життя того чи іншого виду живих істот, набувала дедалі складніших форм. Найвищим рівнем її розвитку є властива людині свідомість. Психологія пояснює виникнення людської свідомості сус-пільним способом буття людей і трудовою діяльністю, що спри- чинила її розвиток. […]

Основні галузі психологічних знань →  28 Вересня, 2010

Основні галузі психологічних знань Із розвитком психології як науки, з використанням психологічних знань у найрізноманітніших сферах людської діяльності певні галузі цих знань поступово виокремились і стали самостійними. Розрізняють психологію загальну, вікову, педагогічну, соціальну, генетичну, інженерну, військову, медичну, юридичну, спортивну, зоопсихологію, психологію праці, мистецтва, патопсихологію. У зв’язку з космічними польотами виникла спеціальна галузь психології — космічна. […]

Зв’язок психології з іншими науками →  28 Вересня, 2010

Зв’язок психології з іншими науками Між психологією та іншими науками існує двосторонній зв’язок: в одних випадках психологія використовує досягнення інших наук для вирішення своїх проблем, а в інших — науки використовують психологічні знання для пояснення або розв’язання певних питань. Міжпредметні зв’язки психології та інших наук сприяють їх взаємному розвиткові й застосуванню на практиці. Психологія в […]

Основні напрями в сучасній психології →  28 Вересня, 2010

Основні напрями в сучасній психології Останні два сторіччя розвиток психології тісно пов’язаний з досягненнями філософської думки та успіхами природничих наук. Матеріалістична інтерпретація природи та сутності психічних явищ була зумовлена появою філософії діалектичного матеріалізму й розвитком учення про рефлекторну природу психіки (І. Сєче-нов, І. Павлов). Філософія прагматизму спричинила появу в американській психології біхевіоризму, або науки про […]