Архів місяця »Січень, 2011«

Поняття комунікативної категорії ввічливості →  11 Січня, 2011

Нижче наведено частину дослідження “Граматичні та лексико-семантичні засоби вираження ввічливості в сучастній англійській мові“. За цим посиланням ви зможете знайти детальний опис роботи і список джерел. Поняття комунікативної категорії ввічливості “Комунікативна категорія – це категорія мовного спілкування, що являє собою сукупність установок і правил мовної поведінки в даному товаристві, і яка бере участь у організації […]

Граматичні та лексико-семантичні засоби вираження ввічливості в сучастній англійській мові →  11 Січня, 2011

Спілкування відіграє надзвичайно важливу роль, воно є одним з найголовніших видів людської діяльності. А ввічливість є компонентом цього спілкування, цієї діяльності. В останні десятиріччя надзвичайно береться до уваги мовний етикет. Ввічливість є певним регулятором поведінки людини, який служить для досягнення ефективної соціальної взаємодії. У сучасному суспільстві все більшої актуальності набуває дослідження комунікативних категорій, і категорії […]

Сполучуваність префіксів локативності з прикметниками →  10 Січня, 2011

Нижче наведено частину дослідження “Історія розвитку і характеристика ономасіологічної категорії локативності“. За цим посиланням ви зможете знайти детальний опис роботи і список джерел. Сполучуваність префіксів локативності з прикметниками Для більш детального визначення структурних особливостей утворення префіксальної категорії локативності ми повинні взяти до уваги квантитативну характеристику сполучуваності префіксів локативної семантики з твірними основами прикметників (А). Тому […]

Сполучуваність префіксів локативності з дієсловами →  10 Січня, 2011

Нижче наведено частину дослідження “Історія розвитку і характеристика ономасіологічної категорії локативності“. За цим посиланням ви зможете знайти детальний опис роботи і список джерел. Сполучуваність префіксів локативності з дієсловами Дослiдження словотвірної системи може здiйснюватися рiзними шляхами. Можна описувати словотвірну систему вiд похiдної до твірної основи слова, коли основним об’єктом дослідження виступає похідна основа, її структурнo-семантичні особливостi […]