Реалізація авторської інтенції →  3 Лютого, 2011

Нижче наведено частину дослідження “Лінгвістичні засоби вираження емоцій у творі С.Моема “Театр”“. За цим посиланням ви зможете знайти детальний опис роботи і список джерел. Реалізація авторської інтенції У сучасному літературно-теоретичному дискурсі проблема автора й авторської свідомості дедалі частіше стає предметом зацікавлення літературознавців. Дослідники вважають необхідним пояснити амбівалентний характер авторської присутності в тексті, висловити власну позицію […]

Текст як одиниця лінгвістичного дослідження →  3 Лютого, 2011

Нижче наведено частину дослідження “Лінгвістичні засоби вираження емоцій у творі С.Моема “Театр”“. За цим посиланням ви зможете знайти детальний опис роботи і список джерел. Текст як одиниця лінгвістичного дослідження  Довгий час науковці вважали речення найвищою одиницею мови та мовлення. Та згодом, на переконання В.А.М. Карстенс, усе більшій кількості лінгвістів стало очевидно, що вивчення синтаксису окремих […]

Емоції як предмет вивчення лінгвістики →  3 Лютого, 2011

Нижче наведено частину дослідження “Лінгвістичні засоби вираження емоцій у творі С.Моема “Театр”“. За цим посиланням ви зможете знайти детальний опис роботи і список джерел. Емоції як предмет вивчення лінгвістики Протягом останніх років науковці досягли значних результатів у дослідженні механізмів мовного вираження емоцій людини, що говорить, і мовної номінації, інтерпретації емоцій як об’єктивної сутності того, хто […]

Емоції з логіко-філософського погляду →  3 Лютого, 2011

Нижче наведено частину дослідження “Лінгвістичні засоби вираження емоцій у творі С.Моема “Театр”“. За цим посиланням ви зможете знайти детальний опис роботи і список джерел. Емоції з логіко-філософського погляду  Формування емоцій людини – найважливіша умова розвитку її як особистості. «Емоції – (франц. émotion, від лат. emoveo – вражаю, хвилюю), суб’єктивні реакції людини і тварин на вплив […]

Лінгвістичні засоби вираження емоцій у творі С.Моема “Театр” →  3 Лютого, 2011

Робота присвячена вивченню засобів передачі емоцій у романі англійського письменника С. Моема «Театр». Предметом дослідження є комунікативно-прагматичні характеристики засобів вираження емоційності мовлення, які розглядаються не ізольовано, а в межах діалогічної єдності. Роботу виконано в рамках лінгвістичної теорії. Для досягнення поставленої мети у роботі досліджено природу емоційності мови, дано характеристику емфатичним засобам мовлення та визначено їх […]