Архів місяця »Травень, 2011«

→  Травень 29, 2011

Українська мова в світі Функціонування та поширеність української мови за межами нашої держави у різних країнах всіх континентів тісно пов’язана з кількістю представників української діаспори. Нашого цвіту по цілому світу, – каже українська народна приповідка. Століття бездержавності, соціальний і національний гніт та інші негаразди розпорошували українців по всьому світу. То скільки ж нас? Куди закинула […]

→  Травень 29, 2011

КОМУНІКАТИВНІ ОЗНАКИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ Добре мовлення – це не просто лад слів, а й лад думок та почуттів. Тому, прагнучи до доброго мовлення, треба враховувати як суто мовні його особливості (ступінь оволодіння нормами, які діють в конкретну епоху), так і позамовні (знання законів мислення, практичний досвід мовця -віковий, життєвий, і мовленнєвий, психічний стан мовця, мету, […]

→  Травень 29, 2011

Логічність мовлення У розмовно-побутовому мовленні нерідко чуємо такі фрази: “О, це логічно!”, “Що ти?! Це ж не логічно!”. І розуміємо, що в другому випадку йдеться про щось не до кінця продумане, про неврахування причинно-наслідкових зв’язків, про недоречність, тобто про невідповідність між думкою, висловленою засобами мови, і фактом об’єктивної дійсності. Як відомо, процес мовленнєвої діяльності має […]

→  Травень 28, 2011

Багатство (різноманітність) мовлення Звичайно, багатство йрізноманітність не є абсолютними синонімами. Ці слова фіксуються термінологічними словниками, а тлумачні подають такі значення, які могли б стосуватися якісної оцінки мовлення: Багатство – велика кількість, багатоманітність8. Різноманітність — властивість за значенням різноманітний. Різноманітний – сповнений багатства, неоднорідний за змістом, формою і т.ін.; багатогранний9. Різноманітність і багатство пов’язані як зі […]