→  24 Травня, 2011

До питання про причини антибільшовицьких виступів робітничих і військових мас у Росії (кінець 1920 -початок 1921 pp.) Здавалось, що із закінченням громадянської війни повинні були закінчитись і страждання трудового народу, який власне не тільки привів в жовтні 1917 р. більшовиків до влади, але й доклав значних зусиль для збереження цієї влади в роки громадянської війни. […]

→  24 Травня, 2011

Чеське питання на Паризькій мирній конференції На початку жовтня 1918 р. Чехословацька національна рада у Парижі проголосила незалежність Чехословаччини. Відразу ж постала проблема визначення кордонів цієї країни, землі якої раніше входили до складу Австро-Угорської імперії. Чеський народ, як багаточисельна етнічна група, погоджувалися з тим, що на території Богемії, Сілезії та Моравії знаходилася значна кількість німецького […]

→  24 Травня, 2011

Новорічний карнавал “Маланки” на Буковині. “Переберія”, чи “Маланка” – ритуальне карнавальне дійство з обходом осель рядженими – вважається одним із головних атрибутів відзначення “старого” Нового року на Буковині. На відміну від багатьох старовинних звичаїв та обрядів, які протягом останніх десятиліть зникли з репертуару зимових свят, “переберія” залишається жити і навіть збагачується новими сюжетами. Особливо багата […]

→  23 Травня, 2011

Збирачі румунського музичного фольклору на Буковині на початку XX століття На початку XX ст. музичний фольклор, як складова частина народознавства, викликав велику зацікавленість науковців. Восени 1906 р. з ініціативи Міністерства Освіти з Відня був створений “Комітет для збирання буковинських народних пісень”. Головою комітету був обраний М.Фрідвагнер – професор і ректор Чернівецького університету. Між 1906-1914 pp. […]

→  23 Травня, 2011

Густинський літопис як джерело української етнографії Густинський літопис – цінне джерело української історіографії і мовознавства початку XVII ст. – є разом з” тим і чудовою етнографічного пам’яткою. Ряд його розділів (“Летописец о нашом Российском народе, от коего колена израсте, и како и когда в сія страны вселися, и чего ради Русю наречея” “О начале козаков”, […]

Творчість Михайла Черешньовського в еміграції. →  23 Травня, 2011

Творчість Михайла Черешньовського в еміграції. В умовах незалежної України імена багатьох визначних діячів української культури, які через певні соціально-економічні та суспільно-політичні чинники змушені були покинути Україну, повертаються в лоно рідної Батьківщини. Перебуваючи в еміграції, вони не забували рідну мову, рідне слово, ширили українську культуру в країнах далекого зарубіжжя. Одним з яскравих представників мистецької еліти України […]

→  22 Травня, 2011

Початок давньоруської дипломатії Вивчаючи історію давньоруської держави, а точніше історію її зовнішньої політики, ми незмінно зустрічаємося з такою проблемою, як зародження давньоруської дипломатії. Маються на увазі форми, методи, засоби, за допомогою яких руська ранньофеодальна монархія здійснювала свої зовнішньополітичні цілі. Між тим історія дипломатії русів – тема спеціального дослідження, хоча поряд з цим твердженням закономірно виникає […]

→  22 Травня, 2011

Зародження американської журналістики 1. Початки журналістики на Північноамериканському материку У XVI ст., коли Європа переживала період творчих пошуків у галузі журналістики, територія сучасних Сполучених Штатів тільки освоювалася представниками європейської цивілізації, які і стали піонерами американської періодики. Перші географічні описи цих земель (американські дослідники називають їх своїми першими літературними творами) зробли іспанці, французи й англійці та […]

→  22 Травня, 2011

Зародження журналістики в країнах Азії, Африки та Латинської Америки   Після відкриття Нового Світу багато країн і територій земної кулі стали об’єктами колоніальних захоплень. У більшості країн Латинської Америки, Азії й Африки журналістика виникла в умовах колоніального панування європейських метрополій. На відміну від Європи, де зародження періодичного друку з’явилося закономірним наслідком визрівання комплексу внутрішніх соціальних, […]

→  21 Травня, 2011

Про системність термінів країнознавства У мові терміни виділяються в окремі підсистеми. Термін важко піддається визначенню завдяки його складності. У лінгвістиці існує багато найрізноманітніших спроб визначення термінів: термін – це слово чи словосполучення, яке є єдністю звукового знака та співвіднесеного (зв’язаного) з ним відповідного поняття в системі понять даної галузі науки. Така багатозначність не в останню […]