Сутність та особливості дванадцятибальної системи оцінювання →  21 Травня, 2011

Сутність та особливості дванадцятибальної системи оцінювання Сьогодні школі необхідна така система виставлення оцінок яка буде не тільки констатувати і визначати якість досягнутих результатів, але буде виконувати і функцію діагностики, регламентації, а головне стимулювати учня в досягненні більш високого результату. Враховуючи всі ці потреби на наш погляд більш обгрунтованою є оцінка по дванадцятибальній шкалі. Однією з […]

Роль музичного краєзнавства у національно-патріотичному вихованні школярів →  21 Травня, 2011

Роль музичного краєзнавства у національно-патріотичному вихованні школярів Відроджується і поступово набирає сил молода українська держава. Особливо актуальним на даному етапі є питання національного виховання молодого покоління. Про важливість цього пріоритету зазначається в національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті, основою якого є втілення у життя української національної ідеї та виховання громадянина справжнього патріота […]

Музичне виховання – діяльність творча →  20 Травня, 2011

Музичне виховання – діяльність творча “Творчість – це діяльність, результатом якої являється створення нових матеріальних або духовних цінностей. Будучи за своїм змістом культурно-історичним явищем, творчість має психологічний аспект: особистісний і процесуальний. Воно передбачає наявність в особистості здібностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, який відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю” [2, с. 48].   Педагогічний […]

Й. Г. Песталоцці про розвиток і виховання дитини →  20 Травня, 2011

Й. Г. Песталоцці про розвиток і виховання дитини Відомий швейцарський педагог Й.Г.Песталоцці розглядав виховання як соціальну проблему. Він наголошував на тому, що педагогічну науку потрібно будувати, обов’язково враховуючи політичні, економічні, соціально-психологічні умови оточуючого середовища. Метою виховання гуманіст визначав різносторонній і гармонійний розвиток усіх природних здібностей дитини. “Розвиток кожної окремої сили людської природи повинен проходити за […]

Виявлення агресивних реакцій у акцентуйованих підлітків, схильних до девіантної поведінки. →  20 Травня, 2011

Виявлення агресивних реакцій у акцентуйованих підлітків, схильних до девіантної поведінки. Схильність до девіантної поведінки дітей і підлітків – явище негативного соціального розвитку, що останнім часом набуває особливої актуальності для теорії і практики розв’язання цієї проблеми. Одним із важливих факторів у контексті данної проблеми є врахування акцентуацій підлітків. Ми припускаємо, що в окремих типів акцентуацій, зокрема […]

Вплив олімпійської символіки як торгової марки на поведінку споживача →  19 Травня, 2011

Вплив олімпійської символіки як торгової марки на поведінку споживача Динамічний розвиток сфери фізичної культури і спорту у ХХ-му ст. пов’язаний перш за все зі зростаючим впливом соціально-економічних та суспільних факторів. Усе це, з одного боку, дозволяє численним верствам суспільства в економічно-розвинутих країнах проводити своє дозвіллям, використовуючи для цього як активні форми фізичної культури і спорту, […]

Вплив національних систем фізичного виховання на відродження Олімпійських ігор сучасності →  19 Травня, 2011

Вплив національних систем фізичного виховання на відродження Олімпійських ігор сучасності Під впливом педагогічних ідей Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, І.Г. Песталоцці та освітньої діяльності ідеологів французької революції в багатьох країнах почали виникати товариства сприяння фізичному вихованню дітей, з’явились школи нового напрямки і керівництва з гімнастики. У 70 -90 – pp. ХУШ ст. школи нового типу з’явилися […]

Виробнича гімнастика та її роль у збереженні нормального рівня працездатності людини →  19 Травня, 2011

Виробнича гімнастика та її роль у збереженні нормального рівня працездатності людини Виконання фізичних вправ у режимі робочого дня стало невід’ємною частиною праці. Основне завдання виробничої гімнастики – поліпшення функціонального стану організму, підтримки високого рівня працездатності й збереження здоров’я працюючих. Одна з основних умов збереження високої професійної працездатності – перемикання діяльності. Таким перемикаючим моментом і є […]

Специфіка фізичної підготовки підрозділів НКВС – “СМЕРШ” →  18 Травня, 2011

Специфіка фізичної підготовки підрозділів НКВС – “СМЕРШ” Органи державної безпеки у вигляді ВНК – ОГПУ були створені більшовиками 1 січня 1919 року. Особливі відділи в збройних силах зберігалися. Змінювалася лише їх відомча належність. Так, під час Великої Вітчизняної війни 19 квітня 1943 року за наказом Й.В. Сталіна було створено Головне управління військової контррозвідки “СМЕРНІ” (Смерть […]

Нові дисципліни сучасного волейболу →  18 Травня, 2011

Нові дисципліни сучасного волейболу Волейбол – один із наймасовіших та демократичних видів спорту. Саме ця гра дає таку активну діяльність, про яку ще Рене Декарт сказав: “Спостерігайте за вашим тілом, якщо бажаєте, аби ваш розум працював вірно”. Волейбол та його правила гри пройшли довгий шлях еволюції, протягом якого все було спрямовано на видовищність та доступність […]