Зміст фізичної підготовки та виховання молоді в системі скаутського руху →  18 Травня, 2011

Зміст фізичної підготовки та виховання молоді в системі скаутського руху Скаутинг, як і будь-яке молодіжне об’єднання, намагається задовольнити основні потреби підростаючого покоління. Засновником скаутингу став лорд Беден Паул на початку XX ст. З того часу скаутський рух набрав сили й ім’я його засновника широко відоме тепер кожному з багатьох скаутів у всьому світі. У період […]

Monitor/Editor Model – Foreign Language Teaching →  18 Травня, 2011

Monitor/Editor Model – Foreign Language Teaching Stephen Krashen formulated the monitor model hypothesis and assembled most of the theory and assembled most of the theory and research to support its basic tenets (principles). The monitor model is not an outline for classroom teaching, rather it’s a theoretical inner-directed model with 5 hypotheses formulated to explain […]

Total Physical Response – English Methodology →  18 Травня, 2011

Total Physical Response – English Methodology James Asher is the author of total physical response. In this response to the problem of second language learning he analyzed the process of first language learning. The noticed that children pass through a silent period before they begin to speak. He found that about 50% of adults’ utterances […]

Community Language Learning (CLL) – Methodology of FLT →  18 Травня, 2011

Community Language Learning (CLL) – Methodology of FLT The age of audio-lingualism with its emphasis of surface forms and the rote practice (A-Z and vice versa) of scientifically produced patterns began to wane (die out), when the Chomskyan revolution in linguistics turned linguists and language teachers toward the “deep structures” and when psychologists began to […]

Designer methods of the Spirited 70’s – English Methodology →  18 Травня, 2011

Designer methods of the Spirited 70’s – English Methodology The decade of the 70’s in the previous century was historically significant on two counts: 1) perhaps more than another decades research of second language learning and teaching grew from offshoot of linguistics to a discipline in its own right. As more and more scholars specialized […]

Francois Gouin Series Methods – Methodology of FLT →  18 Травня, 2011

Francois Gouin Series Methods Francois Gouin (German teacher of Latin) traveled to Germany to learn German but he had to go through a certain painful set of experiences to drive his insights into the learning of FL. Having decided in his mid-aged life to learn German he took his residence there for a year. But […]

Вплив сім’ї на становлення особистості підлітка →  17 Травня, 2011

Вплив сім’ї на становлення особистості підлітка Кожний вік являє собою особливі зміни у психічному й фізичному розвитку та характеризується множиною властивостей, які дуже важливі на кожному віковому етапі розвитку. Але саме підлітковий вік є одним із найскладніших періодів в онтогенезі. По-іншому цей вік називають “перехідним”, “важким”, “критичним”, “середнім”. Г.С.Костюк визначає підлітковий вік, як важкий період […]

Основні напрями діяльності соціального педагога в загальноосвітній школі →  17 Травня, 2011

Основні напрями діяльності соціального педагога в загальноосвітній школі Педагогічний аналіз ролі та діяльності різних соціальних інституцій і груп як середовища та чинників соціалізації дозволяє вітчизняним і зарубіжним ученим виокремити унікальні якості й роль суспільної системи освіти й особливості такого освітнього закладу, як школа. Адже для всіх інших інститутів соціалізації її успішність  є лише  умовою  їхньої […]

Педагогічне спілкування →  17 Травня, 2011

Педагогічне спілкування Спілкування – комунікативна взаємодія між суб’єктами.  Професійне педагогічне спілкування – комунікативна взаємодія педагога з іншими учасниками навчально-виховного процесу (учнями, батьками учнів, колегами), спрямована на передачу навчальної інформації (знань, умінь і навичок) та виховання учнів, на встановлення сприятливого психологічного мікроклімату, оптимізацію діяльності та стосунків. Цьому спілкуванню потрібно вчитись. Как-Калик структурував педагогічне спілкування  за етапами. […]

Засоби регулювання психічного та функціонального стану →  17 Травня, 2011

Засоби регулювання психічного та функціонального стану Для того, щоб зберегти й поліпшити фізичну й розумову працездатність людей, забезпечити їм нормальну життєдіяльність, необхідно розробити шляхи та засоби регуляції цих навантажень, навчити пристосовуватись до них. У розв’язанні цих проблем, окрім інших наук (фізіології, гігієни і т.д), активну участь бере й психологія.   Психологи, вивчаючи особливості застосування психології […]