Особливості психологічного дослідження порушень діяльності мислення при шизофренії →  16 Травня, 2011

Особливості психологічного дослідження порушень діяльності мислення при шизофренії Шизофренія являє собою психічну хворобу з дуже різноманітною симптоматикою. Головним проявом шизофренії є специфічні порушення особистості, її психічної сфери та сфери соціальних контактів. Одним із симптомів, які найчастіше зустрічаються при психічних захворюваннях, є порушення мислення. При однотипності глибинних порушень у сфері мислення існує велика кількість різних клінічних […]

Оздоровчі сили природи та гігієнічні фактори в системі фізичного виховання козацтва →  16 Травня, 2011

Оздоровчі сили природи та гігієнічні фактори в системі фізичного виховання козацтва Традиції фізичного та психофізичного загартування підростаючих поколінь продовжувалися в козацьку епоху. Загартовуючи себе й готуючи організм до складних випробувань долі, козаки влітку спали просто зоряного неба, уявою і душею сягали в невідомі світи, прагнули проникнути в таємниці Космосу. Вони грунтовно знали народну медицину, її […]

Бойовий гопак як лицарське мистецтво українських козаків →  16 Травня, 2011

Бойовий гопак як лицарське мистецтво українських козаків Військове мистецтво та бойова культура кожного народу викристалізовується й формується від початку усвідомлення його етнічної окремішності і впродовж усього подальшого історичного розвитку , адже: “спочатку меч, земля, що кордони твої окреслить, а тоді вже ремесла та пісні”, – казали давні літописці. Найновіші археологічні дослідження показують, що територія сучасної […]

Наступність у роботі дитячого садка і школи →  15 Травня, 2011

Наступність у роботі дитячого садка і школи Неперервність дошкільної та початкової ланок освіти забезпечується як підготовкою дітей до школи, так і створенням оптимальних педагогічних умов для безкризового переходу до наступної освітньої ланки, тобто адаптації дитини до навчання у школі. Ми поділяємо думку вчених, що важливою умовою забезпечення наступності є взаємодія дитячого садка, школи та сім’ї. […]

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики →  15 Травня, 2011

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики Які методи і форми навчання застосовуються для активізації навчальної діяльності на уроках математики? По-перше, це використання проблемних ситуацій. Вона завжди стає мотивуючим стимулом навчання. Одним з найбільш поширеним у практичній діяльності є метод постановки питань у процесі викладання інформації з метою спонукати аудиторію до мислення. Останнім часом при […]

Соціально-педагогічна профілактика наркоманії серед молоді →  15 Травня, 2011

Соціально-педагогічна профілактика наркоманії серед молоді В Україні проблема наркоманії набула загрозливого характеру і має всі риси епідемічного процесу. Незважаючи на зовні активну антинаркотичну пропаганду й агітацію, кількість осіб, особливо підлітків і молоді, які вживають наркотичні речовини, з кожним роком зростає. Зусилля фахівців повинні бути зосереджені на формуванні “внутрішніх” перешкод, на вихованні особистісної стійкості до наркотичної […]

Публій Овідій Назон – «Метаморфози» →  14 Травня, 2011

«Метаморфози» («Перетворення»). Міфологічний збірник оповідань про чудесні перевтілення богів, другорядних божеств і людей на тварин, рослин, камені й зірки виник в Овідія під впливом творів як грецьких, так і римських письменників — Гомера, Гесіода, ліриків Нікандра, Парфенія, Вергілія, Цінни, Емілія Макра та ін. Поет працював над книгою паралельно з написанням «Фастів». У «Метаморфозах» він скористався […]

Українська народна інструментальна музика →  14 Травня, 2011

Українська народна інструментальна музика Багата й різноманітна музична культура України своїм глибоким корінням сягає музики стародавніх слов’ян, які в середині IX столітті об’єднались у свою першу державу -Київську Русь. Народний інструментарій, який мав багато прототипів серед музичних інстріментів доби Київської Русі, значно збагатився за кілька століть розвитку української музичної культури. Народна інструментальна музика як складова […]

Самостійна робота молодших школярів як умова формування пізнавальної самостійності →  14 Травня, 2011

Самостійна робота молодших школярів як умова формування пізнавальної самостійності Однією із умов формування пізнавальної самостійності Шацький СТ. вважав самостійну роботу учнів: “Якщо ми хочемо, щоб кожен учень у школі енергійно працював, йому треба допомогти підготувати самі завдання. Для їх виконання треба мати під рукою у достатній кількості посібники та книги. Учень не повинен у кожному […]

“Я-концепція” підлітка як сукупність установок “на себе” →  14 Травня, 2011

“Я-концепція” підлітка як сукупність установок “на себе” “Я-концепція” – це достатньо стійка система всіх уявлень людини про себе. Вона впливає на поведінку, сприймання навколишньої дійсності і себе в цій дійсності, на ставлення до себе та до інших людей. “Я-концепція” складається з таких компонентів: когнітивний, оціночно-емоційний, поведінково-вольовий. Когнітивний компонент – це всі знання людини про себе, […]