Організаційні форми виховної роботи →  12 Травня, 2011

Організаційні форми виховної роботи 1. Позакласна виховна робота – це різноманітна діяльність вчителів, вихователів, що здійснюється в позаурочний час і спрямована на виховання учнів. Її мета полягає у задоволенні інтересів і запитів дітей, розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності та спілкуванні. Домінуюча роль в її організації належить класному керівнику. Позакласна […]

Підручник як редуктивна модель історичного пізнання →  11 Травня, 2011

Підручник як редуктивна модель історичного пізнання За 10 років незалежності питання підручників з історії України поставало у такій послідовності: спочатку їх взагалі не існувало (якщо не рахувати безнадійно застарілу історію УРСР), потім було обмаль, а нині ситуація змінилася на протилежне. Кількість різних за змістом лише вузівських підручників виходить далеко за перший десяток. Отже, тепер студент […]

Публій Овідій Назон – Біографія →  11 Травня, 2011

ПУБЛІЙ ОВІДІЙ НАЗОН (43 р. до н. е. — 18 р. н. е.)   Біографія. Найголовніші факти життя Овідія стали відомі завдяки самому поетові, який виклав їх в одній зі своїх «Скорботних елегій» (IV книга, 10-а елегія). Він народився в місті Сульмон (150 км на північний схід від Рима), належав до старовинного роду вершників. Батько […]

Народне житло Поділля XIX – поч. XX ст. →  10 Травня, 2011

Народне житло Поділля XIX – поч. XX ст. Дослідження сільського житла одного з важливих історико-етнографічних регіонів України має неабияке значення з точки зору аналізу етнокультурних традицій та їх дотримання у практиці сучасного будівництва. Перші докладні описи народного житла українців датуються кінцем XVIII – останньою чвертю XIX ст., коли українські етнографи перейшли від нагромадження розрізнених даних […]

Косовська криза як перевірка правової дієздатності Ради безпеки ООН →  10 Травня, 2011

Косовська криза як перевірка правової дієздатності Ради безпеки ООН Після завершення “холодної війни” на міжнародній арені було суттєво порушено військово-політичний баланс сил, що не могло не позначитись і на дієздатності та авторитетності Ради Безпеки. В останній декаді XX ст. певні “регіональні організації”” (наприклад, Організація Північноатлантичного договору – НАТО) проводили без мандата РБ “операції по забезпеченню […]

Підлітковий вік →  9 Травня, 2011

Підлітковий вік Підлітковий вік охоплює період розвитку дитини від 11 до 15 років. Він є органічним продовженням молодшого шкільного віку і водночас відрізняється від нього. Його називають перехідним, тому що відбувається перехід від дитинства до юності в фізичному, психічному і соціальному аспектах. Анатомо-фізіологічні особливості. Підлітковий вік — період складних анатомо-фізіологічних змін в організмі людини. Фізичний […]

Проблема “Нового світу” в античних джерелах →  9 Травня, 2011

Проблема “Нового світу” в античних джерелах Історію доколумбових плавань в Америку протягом майже 2 тис. років вивчають на основі тих нечисленних джерел, які збереглися до теперішнього часу у вигляді пам’ятників писемності, предметів матеріальної культури, духовного життя, мови. Однак лише писемні джерела містять найбагатшу інформацію про уяву стародавніх авторів щодо існування далекого населеного світу, який лежить […]

Друковані видання Чернівецької області напередодні парламентських виборів 2002 р. →  8 Травня, 2011

Друковані видання Чернівецької області напередодні парламентських виборів 2002 р. Передвиборча боротьба на теренах Чернівецької області характеризується динамічністю, певною непрогнозованістю та непередбаченістю результатів. З огляду на це актуальними питаннями виступають моніторинг місцевих засобів масової інформації, аналіз їхніх уподобань, визначення рівня незалежності чи заангажованості, з’ясування партійної належності тощо. Перш за все необхідно зазначити,що друковані ЗМІ можна поділити […]

Польсько-молдавські прикордонні суперечки наприкінці XV – на початку XVI ст. →  8 Травня, 2011

Польсько-молдавські прикордонні суперечки наприкінці XV – на початку XVI ст. 1. Встановлення сюзеренітету Угорщини над Молдавським князівством 1489 р. анулювало польський сюзеренітет, установлений 1485 р. Молдавія опинилась у рамках антиягеллонської коаліції. 2. У ході боротьби за угорську корону, яка розпочалась після смерті короля Матьяша Корвіна навесні 1490 p., молдавський господар Штефан III продовжував займати антиягеллонську […]

До проблеми використання електронних джерел →  8 Травня, 2011

До проблеми використання електронних джерел Початок “електронної епохи” ставить перед істориками низку нових проблем, пов’язаних з реаліями віртуального світу Інтернет. Близькими до кожного історика-користувача мережею є, по-перше, визначення статусу наукових статей, які розміщені в Інтернеті, а по-друге, як цитувати фрагменти електронної копії.   Щодо першого питання, тут можливе застосування тих же критеріїв, що й до […]