Архів місяця »Липень, 2011«

Первісний лад на території України →  Липень 24, 2011

Первісний лад на території України На терені України стародавні люди з’явилися (за різними даними) від 1 млн до 300 тис. років тому. Найвірогідніше, що найдавніші люди (архантропи) прийшли на територію України з Передньої Азії через Кавказ та Балкани. Найдавніша епоха в історії людства визначається як кам’яний вік. Він поділяється на три періоди: палеоліт (від 1 […]

→  Липень 24, 2011

Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання • Релігієзнавчі знання, виокремлюючись із філософії, етики, естетики, набувають самостійного статусу в XIX ст. • Основним предметом релігієзнавства є природа, структурні компоненти, закономірності розвитку релігії, своєрідність її вияву та механізм дії як на індивідуальному, так і суспільному рівнях буття в різні історичні епохи. Тобто релігієзнавство зорієнтоване на розуміння феномену релігії. […]

→  Липень 24, 2011

Особливості розвитку і функціонування наукової та офіційної лексики сучасної української мови Формування та розвиток юридичної лексики у контексті загального ста­новлення української наукової мови. Поняття термтографії. Типи термінологічних словників. Ознаки науково-термінологічної та виробничо-професійної лексики. Но­менклатурні назви.4. Особливості й складні випадки використання юридичних термінів та офіційно-ділової лексики: а)   вимоги щодо використання у мовленні юристів іншомовних (запози- чених) […]

Методи педагогічних досліджень →  Липень 22, 2011

Методи педагогічних досліджень Методи педагогічних досліджень – це шляхи, способи пізнання педагогічної дійсності. За допомогою методів педагогіка здобуває інформацію про те чи інше явище, процес, аналізує і обробляє одержані дані, включає їх в систему відомих знань. Тому темп і рівень розвитку педагогічної теорії залежить від того, які методи дослідження вона використовує. Особливості процесу виховання вивчити […]