Рушійні сили педагогічного процесу →  18 Липня, 2011

Рушійні сили педагогічного процесу Педагогічний процес не є нерозривним ланцюгом розвиваючих взаємодій вихователів і вихованців. В одному випадку в формуванні взаємин між ними виявляється позитивна тенденція, в іншому— виникають перешкоди, конфлікти. Так само суперечливо і нерівномірно відбувається розвиток вихованця. Він може добре опанувати необхідний обсяг наукових знань, але не зробити світоглядних і моральних висновків, що […]

Педагогічний процес як система →  18 Липня, 2011

Педагогічний процес як система Сучасна педагогічна теорія представляє педагогічний процес як динамічну систему. Слово «система» (від гр. systema — ціле, що складене з частин) означає цілісність, яка являє собою єдність закономірно розташованих і взаємопов’язаних частин. Основними ознаками системи є: а) наявність компонентів, які можна розглядати у відносній ізольованості, поза зв’язками з іншими процесами і явищами; […]

Цілісність педагогічного процесу →  18 Липня, 2011

Цілісність педагогічного процесу З метою наукового аналізу і характеристики педагогічного процесу ми говоримо про цей процес взагалі. Насправді ж педагог має справу з процесом навчання, багатьма виховними процесами (морального виховання, трудового, екологічного тощо), процесами розвитку індивідуальних особливостей учнів (здібностей, нахилів, інтересів тощо). Наприклад, розвиток пізнавальних, трудових, евристичних, винахідницьких та інших здібностей школярів, який вже багато […]

→  17 Липня, 2011

Функціонування антропонімів у складі номінативного ланцюга героїв літературного твору (на матеріалі коротких оповідань Редьярда Кіплінга)   Мета даної роботи – системне вивчення омонімів у творчій спадщині Кіплінга загальним обсягом більше 300 сторінок, з якої методом суцільної вибірки відібрано та описано лексичний склад антропонімії письменника (312 ім’явживань). Лінгвостилістичний аналіз іменника проводився на матеріалі 24 добре відомих […]

Types of Lesson →  16 Липня, 2011

Types of Lesson According to the general character of the teaching activity the lessons are divided into: 1.      manipulative drills 2.      quasi-communicative drills 3.      communicative lessons Language, if considered from a communicative point of view, is the transition of messages; it is the choice of a sequence of symbols from a reservoir of code. Indeed […]

→  16 Липня, 2011

Археологічні пам’ятки села Костинці Територія Буковини заселялася людьми з найдавніших часів і практично у всіх населених пунктах краю виявлено величезну кількість різночасових археологічних пам’яток (понад 2000 поселень, городищ, могильників різних культур, починаючи від палеоліту і закінчуючи пізнім середньовіччям). Але територія краю вивчена в археологічному плані ще вкрай нерівномірно. Кожного року знаходять нові археологічні пам’ятки, дослідження […]

→  16 Липня, 2011

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Майже тисячу років сяють над дніпровськими кручами золоті бані Києво-Печерського монастиря – однієї з найголовніших святинь християнського православного світу. У давньоруському літописі “Повість минулих літ” є датована 1051 р. згадка про його заснування монахами у печерах поблизу Києва. Першим насельником обителі був Антоній (у миру Антипа) із міста Любеча, що поблизу […]

→  15 Липня, 2011

До проблеми заснування Києво-Печерського монастиря Початки давньоруського чернецтва являють собою, до певної міри, історичну загадку. Нестор у “Повісті минулих літ” уперше згадує про появу монастирів на Русі у зв’язку з побудовою князем Ярославом Мудрим монастиря св. Георгія. Більше того, він наголошує, що тільки при цьому князеві вони почали розвиватися: “черноризцы почаша множитися и монастыреве починаху […]

→  15 Липня, 2011

До питання взаємин Радянського уряду і Російської Православної Церкви у роки Другої світової війни 1941-1945 pp. Уряд вживав усіх заходів, щоб нормалізувати відносини між Церквою та Державою і тим забезпечити морально-політичну єдність усього радянського народу у роки війни, не допустити використання Церкви як організації у якості п’ятої колони, а навпаки, використати її у загальній боротьбі […]

→  15 Липня, 2011

Політична культура Білорусі Час “великих змін”, коли відбувається крах кумирів, ідеалів та ілюзій тяжке випробування для людської історії. Саме такий період переживає сучасна Білорусь, здійснюючи свій власний шлях в майбутнє. Білорусь, як і інші країни Східної Європи, здійснює перехід від адміністративно-централізованої системи до цінностей громадянського суспільства, долаючи наслідки тоталітарного минулого, виконавчу субкультуру, що виключає особисті, […]