Суть педагогічного процесу →  Липень 19, 2011

Суть педагогічного процесу Термін процес (від лат. processus — просування) означає рух уперед, послідовну зміну станів, стадій розвитку; сукупність послідовних.дій з метою досягнення якогось результату. Словосполучення педагогічний процес – означає виховний рух, проходження, просування вперед. Хто ж рухається в педагогічному процесі? Педагог ставить завдання виховання і прагне їх реалізувати. Вихованець, сприймаючи виховний вплив, проявляє власну […]

Рушійні сили педагогічного процесу →  Липень 18, 2011

Рушійні сили педагогічного процесу Педагогічний процес не є нерозривним ланцюгом розвиваючих взаємодій вихователів і вихованців. В одному випадку в формуванні взаємин між ними виявляється позитивна тенденція, в іншому— виникають перешкоди, конфлікти. Так само суперечливо і нерівномірно відбувається розвиток вихованця. Він може добре опанувати необхідний обсяг наукових знань, але не зробити світоглядних і моральних висновків, що […]

Педагогічний процес як система →  Липень 18, 2011

Педагогічний процес як система Сучасна педагогічна теорія представляє педагогічний процес як динамічну систему. Слово «система» (від гр. systema — ціле, що складене з частин) означає цілісність, яка являє собою єдність закономірно розташованих і взаємопов’язаних частин. Основними ознаками системи є: а) наявність компонентів, які можна розглядати у відносній ізольованості, поза зв’язками з іншими процесами і явищами; […]

Цілісність педагогічного процесу →  Липень 18, 2011

Цілісність педагогічного процесу З метою наукового аналізу і характеристики педагогічного процесу ми говоримо про цей процес взагалі. Насправді ж педагог має справу з процесом навчання, багатьма виховними процесами (морального виховання, трудового, екологічного тощо), процесами розвитку індивідуальних особливостей учнів (здібностей, нахилів, інтересів тощо). Наприклад, розвиток пізнавальних, трудових, евристичних, винахідницьких та інших здібностей школярів, який вже багато […]

→  Липень 17, 2011

Офіційно-діловий та науковий стилі сучасної української мови   Основні ознаки функціональних стилів сучасної української літературної мови. Функціонування та особливості наукового стилю. Історичне формування мови ділових паперів. Функціонування та особливості офіційно-ділового стилю нз сучасному етапі розвитку української мови.   Основні ознаки функціональних стидів сучасної українсько? літера­турної мови. Користуючись мовою у повсякденному житті, люди залежно від потреби […]

→  Липень 17, 2011

Суспільне значення української мови, її правовий статус   План 1. Предмет і завдання курсу, його зв’язок з правовими дисциплінами. Українська мова як компонент професійної культури юриста. 2. Українська мова – державна мова в Україні. Основи мовної політики й чинники прискорення процесів упровадження державної мови. 3. Літературна мова як вища форма розвитку мови. Форми сучасної української літературної мови. 4. Поняття про мовну […]

→  Липень 17, 2011

Функціонування антропонімів у складі номінативного ланцюга героїв літературного твору (на матеріалі коротких оповідань Редьярда Кіплінга)   Мета даної роботи – системне вивчення омонімів у творчій спадщині Кіплінга загальним обсягом більше 300 сторінок, з якої методом суцільної вибірки відібрано та описано лексичний склад антропонімії письменника (312 ім’явживань). Лінгвостилістичний аналіз іменника проводився на матеріалі 24 добре відомих […]

Types of Lesson →  Липень 16, 2011

Types of Lesson According to the general character of the teaching activity the lessons are divided into: 1.      manipulative drills 2.      quasi-communicative drills 3.      communicative lessons Language, if considered from a communicative point of view, is the transition of messages; it is the choice of a sequence of symbols from a reservoir of code. Indeed […]

→  Липень 16, 2011

Археологічні пам’ятки села Костинці Територія Буковини заселялася людьми з найдавніших часів і практично у всіх населених пунктах краю виявлено величезну кількість різночасових археологічних пам’яток (понад 2000 поселень, городищ, могильників різних культур, починаючи від палеоліту і закінчуючи пізнім середньовіччям). Але територія краю вивчена в археологічному плані ще вкрай нерівномірно. Кожного року знаходять нові археологічні пам’ятки, дослідження […]

→  Липень 16, 2011

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Майже тисячу років сяють над дніпровськими кручами золоті бані Києво-Печерського монастиря – однієї з найголовніших святинь християнського православного світу. У давньоруському літописі “Повість минулих літ” є датована 1051 р. згадка про його заснування монахами у печерах поблизу Києва. Першим насельником обителі був Антоній (у миру Антипа) із міста Любеча, що поблизу […]