→  14 Липня, 2011

Давньоруське городище “Галич” у с.Недобоївці Археологічні матеріали мають важливе значення для вивчення історії Буковини в середньовічний час. Вони не тільки суттєво доповнюють дані писемних джерел, а й дають змогу дізнатися про життя, господарство, побут та духовну культуру місцевого населення. Особливо важливі дані археології для дослідження історії краю в давньоруський час. З-поміж давньоруських старожитностей Буковини одне […]

→  14 Липня, 2011

Історична семантика (на прикладі давньоанглійської, середньоанглійської та сучасної англійської мов) Усі мови змінюються, тому в лінгвістиці існує поняття історії мови. Історією мови називають діахронічний опис змін, що відбулися в ній протягом певного періоду часу. Отже, історія англійської мови простежує зміни, що відбулися в одному з діалектів західно-германської прамови протягом останніх 1,500 років. Семантика – наука, […]

→  14 Липня, 2011

Семантика термінів торговельного права Найбільш загальна мета глобалізації полягає в тому, щоб зробити процес утворення і вживання термінів більш керованим, та сприяти раціоналізації професійного спілкування. Політики глобалізації та Європейського Об’єднання вимагають корінних змін, по-перше, у методиці викладання англійської мови, а по-друге, у підготовці перекладачів. Терміни різних галузей знань утворюють в українській та англійській мовах свої […]

→  13 Липня, 2011

Запозичення та інтернаціоналізми в лексиці сучасної німецької мови Запозичення іншомовних слів – це об’єктивно-історичний прогцес, зумовлений постійними й різноманітними контактами між народами. Перенесені з іншої мови слова в більшості випадків входять в активний вжиток і посідають чинне місце в лексичному складі мови, що їх запозичила, збагачуючи лексику та виражальні засоби [3, 157]. Об’єкт нашого дослідження […]

→  13 Липня, 2011

Походження та функції прислівника “then” у тексті У цій роботі досліджується проблема походження та функцій темпорального дейксису. Об’єктом нашого дослідження є дейктична одиниця then у діахронії. У ранньопротоіндоєвропейській мові прислівниками, як правило, не користовувалися, тому виникли вони досить пізно. Вони поділялися на дві великі групи: первинні та похідні. Первинні прислівники утворилися від деяких допоміжних іменників […]

→  13 Липня, 2011

Компаративне вивчення підрядних речень одночасової дії у французькій і румунській мовах Мета дослідження – висвітлення питання еволюції підрядних сполучників часу, які виражають одночасовість дії і визначення основних тенденцій розвитку цих граматичних засобів в національних мовах При цьому ми ставимо завдання виявити системний характер змін, які відбулись в процесі розвитку аналізованих мов і відкрити взаємозв’язки мовних […]

→  12 Липня, 2011

Комунікативна спрямованість рекламного тексту Створення реклами – важливий процес підготовки інформації, яка б забезпечувала дотримання норм мови і краще її сприйняття людиною [2, с. 47]. Завдання реклами – підвищення інтересу споживача, наголошення на потребах людини, формування в неї переконання у правильності її вибору. Свідомість – важливий фактор формування бажання людини, на яку спрямована реклама. Одні […]

→  12 Липня, 2011

Проблема граматичної синонімії на прикладі суфіксів -n у давальному відмінку множини і -s у родовому однини Німецька мова є мовою з флексією відмінків. Формальне вираження цього явища – відмінкові суфікси. Але в іменниках ми знаходимо часткові форми флексії без цих суфіксів, які утворюють у мові граматичні синоніми: з суфіксом: mit [Dat einem starken Magneten]; без […]

→  12 Липня, 2011

Розмір речення в німецькій художній прозі Відмінності в розмірах речення можливі не тільки між окремими творами або авторами, вони можливі між цілими історичними епохами. На думку багатьох спеціалістів, речення в німецькій художній прозі досягло найбільших розмірів у XVII ст., а потім почалось його поступове зменшення. Конкретне уявлення про цей процес дає таблиця, наведена С.А.Шубиком, де […]

→  11 Липня, 2011

Терпандр (друга половина VII ст. до н. е.) Великим поштовхом до розвитку мелосу був винахід лесбоського музиканта Терпандра, який майже все життя прожив у Спарті. Він збільшив кількість струн у лірі з чотирьох до семи, що привело до появи повної гами тонів. Спарта стала колискою мелічної поезії. Тут з’являються мелодії на честь богів, які називалися […]