→  Липень 15, 2011

До проблеми заснування Києво-Печерського монастиря Початки давньоруського чернецтва являють собою, до певної міри, історичну загадку. Нестор у “Повісті минулих літ” уперше згадує про появу монастирів на Русі у зв’язку з побудовою князем Ярославом Мудрим монастиря св. Георгія. Більше того, він наголошує, що тільки при цьому князеві вони почали розвиватися: “черноризцы почаша множитися и монастыреве починаху […]

→  Липень 15, 2011

До питання взаємин Радянського уряду і Російської Православної Церкви у роки Другої світової війни 1941-1945 pp. Уряд вживав усіх заходів, щоб нормалізувати відносини між Церквою та Державою і тим забезпечити морально-політичну єдність усього радянського народу у роки війни, не допустити використання Церкви як організації у якості п’ятої колони, а навпаки, використати її у загальній боротьбі […]

→  Липень 15, 2011

Політична культура Білорусі Час “великих змін”, коли відбувається крах кумирів, ідеалів та ілюзій тяжке випробування для людської історії. Саме такий період переживає сучасна Білорусь, здійснюючи свій власний шлях в майбутнє. Білорусь, як і інші країни Східної Європи, здійснює перехід від адміністративно-централізованої системи до цінностей громадянського суспільства, долаючи наслідки тоталітарного минулого, виконавчу субкультуру, що виключає особисті, […]

→  Липень 14, 2011

Давньоруське городище “Галич” у с.Недобоївці Археологічні матеріали мають важливе значення для вивчення історії Буковини в середньовічний час. Вони не тільки суттєво доповнюють дані писемних джерел, а й дають змогу дізнатися про життя, господарство, побут та духовну культуру місцевого населення. Особливо важливі дані археології для дослідження історії краю в давньоруський час. З-поміж давньоруських старожитностей Буковини одне […]

→  Липень 14, 2011

Історична семантика (на прикладі давньоанглійської, середньоанглійської та сучасної англійської мов) Усі мови змінюються, тому в лінгвістиці існує поняття історії мови. Історією мови називають діахронічний опис змін, що відбулися в ній протягом певного періоду часу. Отже, історія англійської мови простежує зміни, що відбулися в одному з діалектів західно-германської прамови протягом останніх 1,500 років. Семантика – наука, […]

→  Липень 14, 2011

Семантика термінів торговельного права Найбільш загальна мета глобалізації полягає в тому, щоб зробити процес утворення і вживання термінів більш керованим, та сприяти раціоналізації професійного спілкування. Політики глобалізації та Європейського Об’єднання вимагають корінних змін, по-перше, у методиці викладання англійської мови, а по-друге, у підготовці перекладачів. Терміни різних галузей знань утворюють в українській та англійській мовах свої […]

→  Липень 13, 2011

Запозичення та інтернаціоналізми в лексиці сучасної німецької мови Запозичення іншомовних слів – це об’єктивно-історичний прогцес, зумовлений постійними й різноманітними контактами між народами. Перенесені з іншої мови слова в більшості випадків входять в активний вжиток і посідають чинне місце в лексичному складі мови, що їх запозичила, збагачуючи лексику та виражальні засоби [3, 157]. Об’єкт нашого дослідження […]

→  Липень 13, 2011

Походження та функції прислівника “then” у тексті У цій роботі досліджується проблема походження та функцій темпорального дейксису. Об’єктом нашого дослідження є дейктична одиниця then у діахронії. У ранньопротоіндоєвропейській мові прислівниками, як правило, не користовувалися, тому виникли вони досить пізно. Вони поділялися на дві великі групи: первинні та похідні. Первинні прислівники утворилися від деяких допоміжних іменників […]

→  Липень 13, 2011

Компаративне вивчення підрядних речень одночасової дії у французькій і румунській мовах Мета дослідження – висвітлення питання еволюції підрядних сполучників часу, які виражають одночасовість дії і визначення основних тенденцій розвитку цих граматичних засобів в національних мовах При цьому ми ставимо завдання виявити системний характер змін, які відбулись в процесі розвитку аналізованих мов і відкрити взаємозв’язки мовних […]

→  Липень 12, 2011

Комунікативна спрямованість рекламного тексту Створення реклами – важливий процес підготовки інформації, яка б забезпечувала дотримання норм мови і краще її сприйняття людиною [2, с. 47]. Завдання реклами – підвищення інтересу споживача, наголошення на потребах людини, формування в неї переконання у правильності її вибору. Свідомість – важливий фактор формування бажання людини, на яку спрямована реклама. Одні […]