→  Липень 8, 2011

Газета „Буковинські відомості” як джерело до вивчення буковинських липованів Буковинський край — один із небагатьох куточків України, де мирно співіснує ціла низка народів і етнічних груп. Здавна ця територія була прикордонною в складі різних держав, що в основному зумовило таку строкатість населення краю. Серед численних народів, які населяли Буковину в кінці XIX ст., своїми звичаями […]

→  Липень 7, 2011

Звичаї та обряди пов’язані з будівництвом традиційного гуцульського житла Одним з основних складників матеріальної культури є житло. У ньому знаходять відображення особливості історичного розвитку, характер господарської діяльності. На характер житла виливають сімейні відносини (велика – патріархальна, чи мала -моногамна сім’я), а також етнічні взаємозв’язки з іншими народами. У звичаях і обрядах, пов’язаних з житлом, відображаються […]

→  Липень 7, 2011

Християнські письменники VII ст. як ідеологи традиційної чернечої практики Одним із найвідоміших Отців Церкви і православної аскетології є Іоанн Лествичник. “Життя Іоанна правильно назвати похвальним словом. Це характеристика його,- як молебника і споглядача”[3, с.179]. Про факти його життя свідчень збереглося мало. Нез’ясоване його походження. “Судячи з опосередкованих даних, можна припуститися думки, що помер Іоанн Лествичник […]

→  Липень 7, 2011

Євген Коновалець – військовий діяч і політик Минуло сто десять років з дня народження полковника Євгена Коновальця – постаті, яка ще недавно зусиллями ідеологів більшовизму залишалася зловісною у свідомості загалу, в яку було вилито чимало бруду прокомуністичними писаками. Народився Євген Коновальць 14 червня 1891 року в галицькому селі Зашків у родині народного вчителя Михайла Коновальця. […]

→  Липень 6, 2011

Права людини та інтернет Ще з десяток років тому проблема дотримання прав людини в інтернеті не поставала перед світовою громадськістю взагалі. Можливо в звязку з неактуальністю, можливо по причині недостатнього розуміння ситуації, а, скоріш за все, у звязку з необі-знанністю широкої аудиторії з даною проблематикою. Ситуація докорінно змінилась сьогодні. З появою неофіційного міжнародного громадського руху […]

Історія дослідження пам’яток роменської культури →  Липень 6, 2011

Історія дослідження пам’яток роменської культури Проблема дослідження старожитностей на території Дніпровського Лівобережжя, відомих як пам’ятки роменського типу, посідає значне місце у вітчизняній археології і з моменту їх відкриття постійно привертає увагу дослідників [3, с. 37]. Назва “роменські” була отримана пам’ятками за назвою групи поселень, досліджуваних Н.Є.Макаренком на поч. XX ст. поблизу м.Ромни на Лівобережжі Дніпра […]

→  Липень 6, 2011

Внесок Українського Національного Фронту у розвиток дисидентського руху у 60-х pp. XX ст. Значний вплив на розвиток дисидентського руху у 60-х pp. XX ст. справив УНФ, який виник на Різдво у с.Долина Івано-Франківської області. У 1964 р. УНФ виник тоді, коли масові визвольні змагання закінчилися поразкою, а боротьба за незалежність велася мирними засобами. Створення УНФ […]

→  Липень 5, 2011

Опозиції особових дейктичних займенників Комунікативний акт побудований як двовершинна система, в якій вирізняються мовець і адресат мовлення. Мовець позначається формою першої особи однини, а адресат – формою другої особи однини та множини. Отже, форма третьої особи однини негативна за значенням і не бере участі в акті комунікації. Волков Н.Н. виділяє дві опозиції форм особових займенників: […]

→  Липень 5, 2011

Поняття категорії заперечення в англійській мові. Заперечення – елемент значення речення, який вказує, що зв’язок, встановлений між компонентами речення, за думкою мовця, реально не існує або те, що відповідне стверджувальне речення заперечується мовцем як неправдиве. Переважно заперечення висловлюється в ситуації, коли відповідне ствердження було зроблене раніше або входить в загальне припущення мовця. Заперечення – одна […]

→  Липень 5, 2011

Мелічна лірика (Мелос) Наступним кроком у розвитку елліністичної поезії була мелічна, тобто власне лірика. Платон, філософ кінця V — першої половини IV ст. до н. е., дав досить точне визначення мелосу: «мелос складається з трьох частин: слова, гармонії та ритму», тобто поєднує у собі слово, музику і танок. Поет не лише писав ліричний вірш, але […]