Діяльність учителя й учня у різних видах навчання →  2 Серпня, 2011

Термін ” види навчання” в сучасній дидактиці найчастіше позначає характер взаємодії учителя й учнів у процесі навчання. Розуміння цієї взаємодії ґрунтується на теоріях навчання, які по-різ.ному пояснюють суть дидактичного процесу, а тому й пропонують його будувати різним способом. Першим відомим видом систематичного навчання вважають метод відшукування істини шляхом постановки навідних запитань. Він пов’язаний з іменем […]