→  Вересень 1, 2011

Філософські основи педагогіки Ми вже знаємо, що методологічною основою педагогіки є філософія. Сьогодні одночасно співіснують різні філософські напрями, які виступають у ролі методології педагогіки: екзистенціалізм, неотомізм, неопозитивізм, прагматизм, неопрагматизм, біхевіоризм, діалектичний матеріалізм та інші. Філософія – це наука про загальні закони роз- витку природи, суспільства і мислення, загальна методологія наукового пізнання. Екзистенціалізм (від лат. existencia […]

→  Вересень 1, 2011

Зв’язок педагогіки з іншими науками та її структура Велике значення для розвитку педагогіки мають її зв’язки з іншими науками: філософією, психологією, фізіологією людини, генетикою, етнографією, математикою та ін. Зміцнюючи і удосконалюючи ці зв’язки, педагогіка запозичує й інтерпретує відповідно до предмета свого дослідження ідеї інших наук, які допомагають глибше проникнути в суть виховання і розробляти його […]