Old English vowels →  26 Вересня, 2011

Vocalic System As we see in Old English there existed an exact parallelism between long vowels and the corresponding short vowels. Not only monophthongs but even diphthongs found their counterparts which differed from them not only in quality but also in quantity. Thus we may say that in the system of vowels both the quality […]

Культуротворча роль релігії у формуванні духовних традицій етносів →  26 Вересня, 2011

Культуротворча роль релігії у формуванні духовних традицій етносів Розглядаючи проблему взаємовідносин релігії та культури як і взагалі роль релігії в культуротворчому процесі та формуванні духовних традицій народів, варто звернути увагу на те, що в сучасній теології і філософії залишається дискусійним питання правомірності розгляду релігії як культурного чинника. Зауважимо, що належність релігії до культури заперечує принаймні […]

Beowulf as a Written Monument of Old English →  26 Вересня, 2011

Textological analysis shows that the epic poem of Beowulf (the title itself is an editorial convenience – the manuscript copy of the poem is untitled) probably existed in written form by the middle of the 7th century, so it belongs to the oldest records of the English literature. It is the longest surviving poem in […]

Герменевтична нерівність: розуміння мови та мова розуміння. →  26 Вересня, 2011

Герменевтична нерівність: розуміння мови та мова розуміння. Ми розуміємо речі лише тією мірою, якою любимо їх Бл. Августин Розуміння якої-небудь мови передбачає знання лексики цієї мови, вміння без зусиль узгоджувати слова за правилами граматики, яка панує для даної мови. тощо. У носія певної мови чи того, хто вільно володіє нею, цей процес автоматизується. Однак чи […]

Non-Variant Forms of English →  26 Вересня, 2011

A pidgin is a simplified language that develops as a means of communication between two or more groups that do not have a language in common, in situations such as trade. Pidgins are not the native language of any speech community, but are instead learned as second languages. Pidgins usually have low prestige with respect […]

Міжцерковний конфлікт в контексті етнополітичних реалій України →  26 Вересня, 2011

Міжцерковний конфлікт в контексті етнополітичних реалій України Церква   –   один   з   елементів   політичної   організації суспільства.  Вони підтримує взаємовідносини з державними інституціями, різними політичними партіями й рухами.  І в залежності від напрямків у політичному, релігійному розвитку тієї чи  іншої  конфесії  викликає  конфесійні  ситуації  з  іншими конфесіями [1, с.68]. Конфлікт у будь-якій сфері     суспільно-політичній, етнонаціональній, релігійній – […]

Актуальність слів “Бог помер” в екзистенціалізмі →  26 Вересня, 2011

Актуальність слів “Бог помер” в екзистенціалізмі На перший погляд байдужа до проблеми Бога екзистенційна філософія (навіть у так званому атеїстичному варіанті) співзвучна ніцшеанському нігілізму, результатом якого був вислів “Бог помер”. Але її теорія людської екзистенції в категоріях самотності закинутості й приреченості на свободу неминуче вели до появи Бога у творах філософів екзистенціалістів, і це можна […]

Спроба відновлення автокефалії Української Православної Церкви в роки II Світової війни →  26 Вересня, 2011

Спроба відновлення автокефалії Української Православної Церкви в роки II Світової війни 10 листопада 1939 р. архиепископ Серафим (Ляде) прибув до Варшави [1, с. 179] 23 листопада 1939 р. митрополит Діонісій послав листа до архиепископа Серафа. 16 листопада 1939 р. офіційно була утворена Холмська Церковна Рада на чолі з протопресвітером Іваном Левчуком. Вересень 1940 р. Архиепископа […]

Old English Literature →  26 Вересня, 2011

Old English literature, though more abundant than literature of the continent before AD 1000, is nonetheless scanty. In his supplementary article to the 1935 posthumous edition of Blight’s Anglo-Saxon Reader, Dr. James Hulbert writes: In such historical conditions, an incalculable amount of the writings of the Anglo-Saxon period perished. What they contained, how important they […]

The Impact of the Introduction of Printing on the Development of the English Standard →  25 Вересня, 2011

Printing came to England through the work of William Caxton, a merchant born in Kent, who traveled extensively in Europe as a diplomat. The first book to be printed in English was produced in 1473: Recuyell of the Historyes of Troye (the Recounting of the History of Troy), a translation by Caxton himself. Bringing the […]