The Development of the English Graphemics →  Вересень 25, 2011

Graphemics is the study of systems of writing and their relationship to the systems of the languages they represent. An alphabet is a standardized set of letters – basic written symbols – each of which roughly represents a phoneme, a spoken language, either as it exists now or as it was in the past. There […]

The Beginnings of the English Nation →  Вересень 25, 2011

1. CELTIC tribes (e.g. Gaols, Gaels, Britons) crossed the Channel and starting to settle in Britain already in the 7th century BC. The very word “Britain” seems to be the name given by the pre-Celtic inhabitants of the island, accepted by first Indo-Europeans. The Celts quickly spread over the island, and only in the north […]

The Development of the Dialectal Map of the English Language →  Вересень 25, 2011

Old English: the first writing of the OE period were glosses; most writings were of religious character influenced by Latin. Original writings are represented by numerous laws, wills and some literary works (see below). West Saxon dialect is considered the dominant dialect due to the rise of Wessex and King Alfred’s contribution. To the OE […]

Роль католицької Церкви в справі екуменізму →  Вересень 23, 2011

Роль католицької Церкви в справі екуменізму Екуменізм (від гр. oikoumene – всесвіт) – це рух, спрямований на встановлення взаєморозуміння, зближення й об’єднання або християн різних конфесій і деномінацій (“християнський” екуменізм), або християн і віруючих нехристиянських релігій ( “загально-релігійний” екуменізм) [3, с. 27]. II Ватиканський Собор виробив визначення екуменізму, згідно з яким він стосується такої діяльності […]

Зороастризм: історія та еволюція →  Вересень 23, 2011

Зороастризм: історія та еволюція Духовна спадщина народів Азійського континенту невід’ємна складова частина культурної історії людства. Саме культура цих народів чинить і сьогодні вплив на економіку, політику, ідеологію цих країн. Релігія народів Ірану розвивалася своєрідними шляхами і прийняла форми, багато в чому неподібні на релігії інших народів Давнього Сходу. Зороастризм – це перша з так званих […]

Мистецтво як спосіб людської екзистенції на межі бунту та втечі від реальності →  Вересень 23, 2011

Мистецтво як спосіб людської екзистенції на межі бунту та втечі від реальності “”Мистецтво і нічого окрім мистецтва, мистецтво дане нам, щоб не померти від істини” [1. с.75| – так бачить призначення мистецтва Ф.Ніцше при переході західної культури від традиційного раціоналізму з його ‘”культом” істини до ірраціональних вимірів людського існування, яке розгорнуте до сфери цінностей. Мистецтво […]

Особливості механістичного світогляду →  Вересень 23, 2011

Особливості механістичного світогляду Історики науки вважають, що Галілей заклав основи методології теоретичного рівня фізичного пізнання. На відміну від Бекона і Декарта, Галілей не залишив систематичного викладу своїх уявлень про метод наукового пізнання. Численні дослідження філософів, методологів та істориків науки, здійснення на основі однобічного виокремлення певних рис. сторін методу Галілея не дозволили в повному обсязі розкрити […]

Теорії зародження спорту →  Вересень 23, 2011

Теорії зародження спорту Серед існуючих теорій виникнення спорту можна виділити три найбільш визнані на сьогоднішній день. Одна з них досить тривалий час переважала у вітчизняній історії, а також у теорії фізичної культури та спорту. Згідно з нею спорт з’явився як практика й підготовка до трудової та воєнної діяльності. Колись людина заради здобичі на бігу перестрибувала […]

Формування активної життєвої позиції в Скаутингу →  Вересень 22, 2011

Формування активної життєвої позиції в Скаутингу Вхід у посттоталітарну фазу розвитку України пов’язаний з глибокою трансформацією соціальних форм індивідуального існування. Суспільство стрімко рухається до антропоцентрізму [4, с.147], а отже, все більшу роль починає відігравати кожна окрема людина, тому помітно зростає роль особистостей здатних приймати рішення, брати на себе відповідальність, вести за собою. В нових умовах […]

Народна медицина як складова частина традиційно-побутової культури українців →  Вересень 22, 2011

Народна медицина як складова частина традиційно-побутової культури українців Народна медицина як галузь народної культури здавна була об’єктом українознавчих розвідок, адже у ній знайшов відображення багатовіковий досвід народу, традиційні знання багатьох поколінь. Дослідження народної медицини в українознавчому аспекті дає цікавий матеріал для розв’язання важливих проблем. Народні методи лікування, способи приготування ліків, їх застосування відзначаються багатством етнічних […]