Архів місяця »Листопад, 2011«

Вплив культурологічних та лінгвокраїнознавчих факторів на процес перекладу →  27 Листопада, 2011

Вплив культурологічних та лінгвокраїнознавчих факторів на процес перекладу У системі вузівської освіти конструктивну роль повинен відігравати Закон «Про мови в Україні», який стосується усіх вузівських предметів і дисциплін, у тому числі викладання іноземних мов, тому кожен концептуальний підхід до вивчення іноземних мов передбачає реалізацію у процесі навчання фахових культурологічних та краєзнавчих цілей, тобто володіння мовою […]

Комунікація як спосіб міжособистісної взаємодії →  27 Листопада, 2011

Комунікація як спосіб міжособистісної взаємодії Залежність індивідів один від одного як проблема людських взаємовідносин складає ядро існування людини. У кожного є надзвичайно сильна потреба вступити з іншими у довготривалі, тісні взаємовідносини, то гарантують позитивні переживання та результати. У сучасних мовознавчих дослідженнях спілкування закономірно враховується те, що життєвий світ людини має два фокуси «Я» та «Інший», […]

Любов у лінгвосеміотичному просторі →  27 Листопада, 2011

Любов у лінгвосеміотичному просторі Ніколи любое не перестає (1 Коринфянам, 13:8) У мовознавчому зрізі життєвий світ людини можна представити як сукупність семіотичних сигналів – феноменів, які є носіями певних смислів. Будь-яке членороздільне висловлювання про світ уже буде виділенням зі світу певного смислу. Смисл завжди є картиною світу, тобто певною інтерпретацією, що здійснюється мисленням і мовою. […]

Функціонування апозитивних конструкцій у репрезентації концептуальної картини світу: когнітивний аспект →  27 Листопада, 2011

Функціонування апозитивних конструкцій у репрезентації концептуальної картини світу: когнітивний аспект Етнолінгвістичний підхід, теоретичні засади якого базуються на ідеях про мову як інтерактивну систему, пов’язану з культурно детермінованою свідомістю, і плідно розробляються у сучасній лінгвістиці, орієнтуються на вивчення мови як суспільного явища в системі  духовних  цінностей  етносу,  самоорганізованої  системи мовних одиниць, що розвивається, взаємодіючи з різними […]