Табуйовані теми у сфері зовнішньої політики →  27 Листопада, 2011

Табуйовані теми у сфері зовнішньої політики (на прикладі німецької та української мов) Соціальні норми та моральні приписи існують у будь-якому суспільстві та впливають на різні сфери життя, і в першу чергу на політичну. Політики виконують роль представників народу у владі, а тому у своїх промовах чи заявах мало хто з них відверто виступає проти правил, […]

Лінгвістична інтерпретація художнього тексту в контексті досліджень корпусної стилістики →  27 Листопада, 2011

Лінгвістична інтерпретація художнього тексту в контексті досліджень корпусної стилістики Укладені корпуси та архіви електронних текстів для інтерпретації художнього тексту набувають все більшої популярності в лінгвістичних дослідженнях з лінгвостилістики. Однак застосування спеціальної термінології, кількісних і якісних методів і прийомів, зокрема тих, які розвинулися в царині корпусної лінгвістики для аналізу літературного стилю – стилеметрії (S. Adolphs, S.Hunston), […]

Лінгвосеміотика та лінгвокультурологія: точки перетину →  27 Листопада, 2011

Лінгвосеміотика та лінгвокультурологія: точки перетину Сьогодні можна говорити про різні підходи у розробці семіотики (логічний, психологічний, лінгвістичний тощо), у кожному з яких вона мислиться як розширення предмета відповідної науки, як застосування її понять і методів до нової області об’єктів. Спільним для всіх підходів можна вважати аналіз знаків як елементів соціуму. Це означає, що, досліджуючи різні […]

Антропоцентричний характер аналізу точки зору в англомовному дискурсі →  27 Листопада, 2011

Антропоцентричний характер аналізу точки зору в англомовному дискурсі Новітній рівень розвитку науки позначений зростанням інтересу провідних лінгвістів до студіювання мовленнєвої діяльності людини в усіх іпостасях її буття як основи вивчення мовної системи. Людина та її роль у процесі комунікації стають першоосновою досліджень низки вчених (Н. Д. Арутюнова, С. Г. Воркачов, Л. Я. Зятькова, В. І. […]

Літературний жанр “Видіння” →  26 Листопада, 2011

Літературний жанр “Видіння” ВИДІННЯ — жанр середньовічної  літератури, який являє собою розповідь відомого християнина про бачене ним у “потойбічному світі”. Це могла бути як благочестива, так і грішна людина, що після повернення” спокутує свій гріх. Видіння задовольняло інтерес віруючих до життя після смерті, до долі грішників у пеклі та праведників у раю тощо. Звичайно видіння […]

Термін “Вид літературний” →  26 Листопада, 2011

Термін “Вид літературний” ВИД ЛІТЕРАТУРНИЙ (В.л.) — відносно стійкий тип художньої структури в межах літературного роду. В логіці родо – видові відношення впорядковують елементи класифікаційної системи: під родом розуміють клас, що містить в собі інший, під видом — клас, що міститься в іншому. Відповідно і в літературознавстві розрізняють види епосу (епопея, роман, повість, оповідання, казка […]

Вибірка →  26 Листопада, 2011

Вибірка ВИБІРКА — процес формування вибіркової сукупності художнього матеріалу чисельної системи, який безпосередньо вивчається методом кількісного аналізу. Визначення вибірки — один з найважливіших етапів наукового дослідження. Соціологи розрізняють поняття генеральної та вибіркової сукупності. Генеральна сукупність включає всі без винятку елементи, що складають об’єкт дослідження (напр., всі варіанти однієї казки; всі твори на певний традиційний сюжет […]

Ведмежа забава →  26 Листопада, 2011

Ведмежа забава ВЕДМЕЖА ЗАБАВА (ВЕДМЕЖА КОМЕДІЯ(В.к.)) — особливий жанр європейського народного театру, який був тісно пов’язаний з ареалом розповсюдження ведмедя, головного героя вистави. Генетично В.к. бере початок з давніх тотемістичних уявлень про ведмедя як родича чи навіть прабатька людини, з вірою в тісний зв’язок ведмедя з добробутом і здоров’ям людини, з персоніфікацією в цьому хазяїні […]

Харчові токсикоінфекції →  23 Листопада, 2011

Харчові токсикоінфекції Харчові токсикоінфекції – гострі кишкові захворювання, пов’язані з вживанням харчових продуктів, що містять патогенні або умовно-патогенні мікроорганізми та їх токсини і клінічно характеризуються явищами загальної інтоксикації, гострого гастроентериту та короткочасним перебігом. М. Пекін (1812), О. Болінгер (1876) встановили зв’язок випадків харчових отруєнь із вживанням м’яса тварин, хворих на септикопіємічні хвороби. В подальшому було […]

Черевний тиф →  22 Листопада, 2011

Черевний тиф (TYPHYS ABDOMINALIS) Черевний тиф – гостре інфекційне захворювання, що спричиняється різними фаготипами черевнотифозних бактерій, антропоноз, характеризується ураженням лімфатичного апарата кишечнику переважно дистального відділу тонкої кишки, мезентеріальних лімфатичних вузлів, бактеріемією, клінічно проявляється загальною інтоксикацією, гарячкою, спленогепатомегалією, висипкою, тифозним статусом, можливими загостреннями і рецидивами, специфічними ускладненнями, у частині випадків – тривалим бактеріоносійством. У перекладі з […]