Архів місяця »Грудень, 2011«

Марксистські погляди на політику →  18 Грудня, 2011

Марксистські погляди на політику Головна політологічна концепція марксизму — вчення про диктатуру пролетаріату, додаткову вартість і класову боротьбу, матеріалістичне розуміння історії, вирішальну роль народних мас як творців історичного процесу, основу політичних суб’єктно-об’єктних відносин. Протягом десятиріч суспільно-політична думка грунтувалася на політологічних постулатах про те, що політичні погляди і політична система, яка їх реалізує, утворюються на основі […]

Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників →  18 Грудня, 2011

Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників Історія Франції другої половини XVIII ст. є класичним прикладом того, як у політичній оболонці феодального суспільства визрівав новий, капіталістичний устрій. Поси­лення абсолютизму в XVII—XVIII ст. у Франції сприяло розвитку виробничих сил суспільства. Разом з цим розквіт абсолютизму додав політичній системі “старого режиму” значної сили інерції, яка загострила протиріччя […]

Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття. →  14 Грудня, 2011

Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття. Просвітництво XVII—XVIII ст. (спочатку англійське, а потім французьке) виступаюче як широка соціально-політична та філософська течія, яка вперше відверто і конструктивно заперечила ідеологію феодального суспільства, зосередивши увагу не на самій критиці, а на обгрунтуванні політико-філософських поглядів, що випливали з пізнання та відтворення буржуазних […]

Н. Макіавеллі та макіавелізм →  12 Грудня, 2011

Н. Макіавеллі та макіавелізм XVI ст. характеризувалося глибокою кризою, початком кінця італійського гуманізму. Мрії гуманістів про швидке настання “золотого віку” зіткнулися з реальністю постійних війн, контрреформацією, зміцненням централізованої феодальної влади, експансією іноземного панування. В італійських містах, які були вогнищами культури Відродження, не був переборений корисливий партикуляризм. У них так і не розвинулися передумови для національного […]