Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII—XIX ст. →  3 Січня, 2012

Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII—XIX ст. Політично-філософські вчення про державно-владні та пра­вові відносини на початковому етапі розвитку буржуазного суспільства набули найбільш повної і завершеної форми в працях Канта, Фіхте, Шеллінга, Гегеля. 1. Кант (1724—1804 рр.) народився і помер у столиці Східної Пруссії — Кенігсберзі. Він був родоначальником німецької класичної філософії. Важливе місце у теоретичній […]

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 3 →  3 Січня, 2012

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 1 Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 2 Держава, за Арістотелем,— продукт природного розвитку. В цьому зв’язку вона подібна до таких первинних відносин, що природно виникли, як сім’я і селище. Але держава — вища форма відносин. В політичному спілкуванні всі інші типи відносин досягають своєї […]

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 2 →  3 Січня, 2012

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 1 Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 3 Судячи з Платонового твору-діалогу, Сократ перший в історії європейської політичної думки сформулював кон­цепцію договірних відносин між державою і її громадянами. Кожний афінянин, який досяг повноліття, пояснював Сократ, може відповідно до законів без будь-яких перешкод з усім своїм […]

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель →  3 Січня, 2012

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель В історії виникнення і розвитку старогрецьких політичних поглядів більш чи менш виразно виділяються три періоди. Ранній період (IX—VI ст. до н. е.) пов’язаний з часом становлення старогрецької державності. В цей період спостерігається раціоналізація політичних уявлень (у творчості Гомера, Гесіода і особливо знаменитих “семи мудреців”, до яких належить також Солон), […]

Що таке Сонячна система? →  3 Січня, 2012

Наше Сонце — лише одна з мільярдів зірок у Всесвіті. Воно переміщується в космічному просторі в оточенні безлічі інших небесних тіл. Усі разом вони і складають Сонячну систему. Навколо Сонця обертаються дев’ять відомих нам планет. Це найбільші небесні тіла в сонячному гравітаційному полі. У багатьох з них також є власні супутники. Навколо Сонця обертаються і […]