Про українську діаспору →  Січень 29, 2012

Слово «діаспора» походить з грецької та означає розкиданість. Взагалі, діаспора – це значна частина народу, етнічної спільноти, що розкидана за межами країни. Українська діаспора виникла внаслідок вигнання, насильницького переселення, погрози геноциду та впливу економічних факторів. Наприкінці XIX та на початку XX сторіч почалась масова міграція українців за кордон. Вони емігрували через важке життя. Головним чином, […]

Що потрібно знати про Австрію? →  Січень 29, 2012

Австрія — високорозвинута держава Європи. Вона лежить у центрі Європи та межує з багатьма державами: ФРН, Швейцарією, Ліхтенштейном, Італією, Словенією, Угорщиною, Чехією та Словаччиною. Австрія має площу 83849 кв. км. Майже повністю де — гориста держава. Майже дві третини країни займають Східні Альпи. Найкрупніша австрійська ріка — Дунай з багатьма притоками. Найважливіші корисні копалини — […]

Політична думка в Україні в умовах наступу шляхетської Польщі →  Січень 29, 2012

Політична думка в Україні в умовах наступу шляхетської Польщі В історії суспільно-політичної боротьби в Україні період, який обіймав кінець XVI — початок XVII ст., характери­зувався розвитком прогресивного ідейно-політичного руху, пов’язаного з соціально-економічним життям і визвольною боротьбою українського народу. В ту добу посилився наступ на його права та свободу з боку польських магнатів. Підготовка і прийняття […]

Політична думка в Україні в умовах наступу шляхетської Польщі – Частина 2 →  Січень 29, 2012

Політична думка в Україні в умовах наступу шляхетської Польщі Ідеї “Апокрисиса” були спрямовані проти соціального і релігійного гноблення українського народу як іноземними, так і “власними” магнатами. Критика насильницького по­католичення і колонізації поєднувалася з критикою феодаль­ного визиску, утисків і гноблення з боку світських феодалів та католицької й православної ієрархії і кліру. Визначне місце у розвитку суспільно-політичної […]

Специфіка жанротворення текстів піару →  Січень 28, 2012

  Процес створення будь-якого тексту припускає роботу з початковими даними, висхідним матеріалом. Чітко уявляючи собі мету створення тексту, його тему, проблему і адресата, на якого цей текст розрахований, автор приступає до його оформлення в певних жанрових рамках. У журналістиці під жанром маються на увазі стійкі типи публікацій, з’єднані схожими змістовно-формальними ознаками (жанротвірними чинниками). Жанротворення в […]

Специфіка жанротворення текстів піару –  Частина 2 →  Січень 28, 2012

Специфіка жанротворення текстів піару – Частина 1 Особливе місце в стилістиці PR-текстів відводиться засобам вираження особового начала. Відкрито виражене авторське ставлення з’являється тоді, коли прес-реліз має на меті певним чином вплинути на споживача інформації: переконати його в чомусь. Для більшості жанрів PR-тексту нехарактерне вираження авторського “я” на лексичному рівні (виняток – образно-новинні жанри і деякі […]

Запрошення – оформлення і компоненти →  Січень 27, 2012

Запрошення – один із стародавніх жанрових різновидів тексту взагалі, який обслуговує ритуальне спілкування людини. Проте сьогодні як один з жанрів PR-тексту воно набуло специфічних рис і при вдалій композиції виконує важливу роль у створенні оптимального комунікаційного середовища організації або фірми. Мета даного жанру – забезпечення участі у новинній події важливих для базового суб’єкта осіб. Запрошення […]

Історія про відвідування театру →  Січень 26, 2012

До Вашої уваги коротка історія. На жаль вона закінчується дуже раптово, але ми можемо додумати кінець цій романтичній історії. На місці хлопця я б подарував квіти дівчині. Сьогодні це дуже просто – можна відвідати сайт www.ufl.ua, де дружній персонал допоможе зробити приємно будь-якій дівчині. Ми поїхали на таксі в театр. По дорозі я був досить […]

Про охорону навколишнього середовища →  Січень 26, 2012

З деякого часу у свідомості громадськості існує уявлення, що здорові умови навколишнього середовища належать до гідного людського життя, але що вони у сучасному промисловому суспільстві дуже занедбані. Все ясніше розуміють люди, що багатого забезпечення матеріальними товарами недостатньо. Настільки ж важливими є багато інших якостей життя. Для добробуту людині необхідний здоровий ландшафт, тиша, чисте повітря, прозора […]

Фактологічні жанри – Біографія →  Січень 26, 2012

Ці жанри містять додаткову інформацію (перш за все факти) стосовно новинної події в житті базового суб’єкта PR. Фактологічні жанри – первинні тексти зазвичай супроводжувального характеру, які мають у своєму розпорядженні актуальну інформацію про базовий PR-суб’єкт. Предмет текстів цього жанру – подія або особа. Серед інших функцій в цьому жанрі можна назвати номенклатурну (характерна для біографії). […]