Політична думка в Україні в умовах наступу шляхетської Польщі →  29 Січня, 2012

Політична думка в Україні в умовах наступу шляхетської Польщі В історії суспільно-політичної боротьби в Україні період, який обіймав кінець XVI — початок XVII ст., характери­зувався розвитком прогресивного ідейно-політичного руху, пов’язаного з соціально-економічним життям і визвольною боротьбою українського народу. В ту добу посилився наступ на його права та свободу з боку польських магнатів. Підготовка і прийняття […]

Політична думка в Україні в умовах наступу шляхетської Польщі – Частина 2 →  29 Січня, 2012

Політична думка в Україні в умовах наступу шляхетської Польщі Ідеї “Апокрисиса” були спрямовані проти соціального і релігійного гноблення українського народу як іноземними, так і “власними” магнатами. Критика насильницького по­католичення і колонізації поєднувалася з критикою феодаль­ного визиску, утисків і гноблення з боку світських феодалів та католицької й православної ієрархії і кліру. Визначне місце у розвитку суспільно-політичної […]

Специфіка жанротворення текстів піару →  28 Січня, 2012

  Процес створення будь-якого тексту припускає роботу з початковими даними, висхідним матеріалом. Чітко уявляючи собі мету створення тексту, його тему, проблему і адресата, на якого цей текст розрахований, автор приступає до його оформлення в певних жанрових рамках. У журналістиці під жанром маються на увазі стійкі типи публікацій, з’єднані схожими змістовно-формальними ознаками (жанротвірними чинниками). Жанротворення в […]

Специфіка жанротворення текстів піару –  Частина 2 →  28 Січня, 2012

Специфіка жанротворення текстів піару – Частина 1 Особливе місце в стилістиці PR-текстів відводиться засобам вираження особового начала. Відкрито виражене авторське ставлення з’являється тоді, коли прес-реліз має на меті певним чином вплинути на споживача інформації: переконати його в чомусь. Для більшості жанрів PR-тексту нехарактерне вираження авторського “я” на лексичному рівні (виняток – образно-новинні жанри і деякі […]

Запрошення – оформлення і компоненти →  27 Січня, 2012

Запрошення – один із стародавніх жанрових різновидів тексту взагалі, який обслуговує ритуальне спілкування людини. Проте сьогодні як один з жанрів PR-тексту воно набуло специфічних рис і при вдалій композиції виконує важливу роль у створенні оптимального комунікаційного середовища організації або фірми. Мета даного жанру – забезпечення участі у новинній події важливих для базового суб’єкта осіб. Запрошення […]

Історія про відвідування театру →  26 Січня, 2012

До Вашої уваги коротка історія. На жаль вона закінчується дуже раптово, але ми можемо додумати кінець цій романтичній історії. На місці хлопця я б подарував квіти дівчині. Сьогодні це дуже просто – можна відвідати сайт www.ufl.ua, де дружній персонал допоможе зробити приємно будь-якій дівчині. Ми поїхали на таксі в театр. По дорозі я був досить […]

Про охорону навколишнього середовища →  26 Січня, 2012

З деякого часу у свідомості громадськості існує уявлення, що здорові умови навколишнього середовища належать до гідного людського життя, але що вони у сучасному промисловому суспільстві дуже занедбані. Все ясніше розуміють люди, що багатого забезпечення матеріальними товарами недостатньо. Настільки ж важливими є багато інших якостей життя. Для добробуту людині необхідний здоровий ландшафт, тиша, чисте повітря, прозора […]

Фактологічні жанри – Біографія →  26 Січня, 2012

Ці жанри містять додаткову інформацію (перш за все факти) стосовно новинної події в житті базового суб’єкта PR. Фактологічні жанри – первинні тексти зазвичай супроводжувального характеру, які мають у своєму розпорядженні актуальну інформацію про базовий PR-суб’єкт. Предмет текстів цього жанру – подія або особа. Серед інших функцій в цьому жанрі можна назвати номенклатурну (характерна для біографії). […]

Поради щодо розумної економії електроенергії →  26 Січня, 2012

З усіх боків чути заклики заощаджувати енергію – це стосується не тільки корисних копалин, таких як вугілля, нафта і газ, але й електроенергії. Проте наші рахунки за споживання електроенергії самі по собі є достатнім стимулом для пошуку шляхів зниження її витрат. Нікому не подобається жити в погано опалювальному або слабо освітленому будинку, без гарячої води, […]

Про науку та техніку в Україні →  26 Січня, 2012

У кожній країні приділяють багато уваги розвитку науки та техніки. Це має велике значення для розвитку народного господарства. Прогрес у науці – це передумова прогресу у техніці та взагалі в усіх галузях суспільного життя. При цьому необхідно пов’язувати наукові доробки з практичними вимогами життя суспільства. Перед українською державою стоїть тепер важливе завдання – підняти економіку […]