Фактологічні жанри – факт-лист →  25 Січня, 2012

Факт-лист – це жанр PR-тексту, який у вигляді короткого документа відображає профіль організації, подаючи факти-подробиці новинної події, додаткові дані про фірму, організацію. Односторінковий факт-лист включає короткий опис компанії і її продуктивних ліній, імена вищих менеджерів, місце розташування, поточні цифри продажів, основну продукцію і коротку історію компанії. Факт-лист разом з бекґраундером “підтримує” основну PR-інформацію, укладену в […]

Твір про учительське життя →  25 Січня, 2012

Одного разу в День учителя я поставила своїм учням несподіване запитання, що справді їх спантеличило. Та почну спочатку. Я прийшла до школи в найкращій сукні. В кожному класі, як годиться, на мене чекали квіти й привітання. Привітання були написані на найгарніших листівках, найкращим почерком, на який здатні мої десятикласники, найтеплішими словами, які лише спали їм […]

Що являють собою медіатексти? →  24 Січня, 2012

Це PR-тексти, які з’являються з ініціативи базового суб’єкта піару, підготовлені співробітниками PR-структур або самими журналістами, поширювані виключно через друковані органи ЗМІ. Сюди належать іміджева стаття й іміджеве інтерв’ю, а також кейс-сторі. Від власне журналістських жанрів вони відрізняються джерелом, яке ініціює їхнє написання – самим базовим суб’єктом PR. До речі, завершується матеріал вказівкою на цей суб’єкт, […]

Іміджеве інтерв’ю →  24 Січня, 2012

Особливість будь-якого виду інтерв’ю – виклад фактів або інформація про події від імені особи, а мета – донесення до громадськості інформації, заснованої на судженнях співрозмовника. У цьому жанрі структура тексту збігається з методом збору інформації. Відмінна риса іміджевого інтерв’ю від журналістського – відсутність полемічності. Тут питання націлені на конкретні відповіді; і питання, і відповіді будуть […]

Що таке кейс-сторі? →  24 Січня, 2012

Кейс-сторі (від англ. case history) – це різновид інформаційного жанру, повідомлення про сприятливе використання споживачем продукту чи послуги або про вирішення проблемної ситуації. Кейс-сторі функціонує у сфері економічних комунікацій і може бути вторинним текстом у складі комбінованого PR-тексту – прес-кита. Їх охоче публікують ділові і спеціалізовані видання, оскільки ці матеріали несуть у собі дещо освітній […]

Комбіновані тексти – прес-кит →  23 Січня, 2012

Створення комбінованого тексту зумовлено тією ситуацією, коли інформація про подію, ситуацію або особу неможливо довести до цільової громадськості в рамках простого первинного тексту або коли введення інформації за допомогою такого тексту не буде ефективним. До комбінованих PR-текстів ми відносимо прес-кит, буклет, брошуру (зокрема, річний звіт як її різновид), ньюслеттер, листівку. Особливість комбінованих текстів: по-перше, вони […]

Відокремлення політики від моралі →  23 Січня, 2012

Відокремлення політики від моралі Культура політичного життя передбачає з’ясування ролі і місця в ньому моралі. Йдеться про один із регуляторів політичних відносин, в яких суб’єктами виступають окремі особи і соціальні групи, політичні партії і громадсько-політичні організації, нації та держави. Значення моралі в політиці зумовлюється її специфічними рисами соціального регулятора. По-перше, йдеться про си­стему принципів, норм […]

Комбіновані тексти – буклет, проспект, брошура →  23 Січня, 2012

Буклет, проспект, брошура Ці типи комбінованих текстів можуть розглядатися як власне PR-тексти і як рекламні, або ж такі, що поєднують у собі і ті, й ті ознаки. Буклет – друкарське видання на аркуші формату А4 з по-дальшим подвійним фальцюванням (6 шпальт). У рекламознавстві буклет – невеликий рекламний матеріал, частіше багатоколірний, недороге, економічне видання з великим […]

Поведінка можновладців у конфлікті →  23 Січня, 2012

Поведінка можновладців у конфлікті Поведінка природня буде неоднакова у конфліктуючих сто­рін. У тих, хто при владі, вона консервативна, в опозиції— радикальна. Істотним чинником є стадія конфлікту. Зокрема, політична криза істотно змінює характер та спрямування рішень і діяльності політичних суперників, їх поведінка невіддільна від типу конфлікту. Якщо скористатися, наприк­лад, типологією, запропонованою А. Раппопортом, то перший тип […]

Комбіновані тексти – ньюслеттер →  23 Січня, 2012

Ньюслеттер, перш за все, – корпоративне періодичне видання. У ньому може йтися про поточні новини і події компанії або підприємства, крупні контракти і вигідні операції. Це один з інструментів позиціонування або підтримки пабліцитного капіталу базового суб’єкта PR. У практиці зарубіжних публічних комунікацій існує декілька термінів, що позначають корпоративні видання. У Франції це “la presse de […]