Архів місяця »Лютий, 2012«

General methods of obtaining and processing linguistic data →  24 Лютого, 2012

The present-day linguistics 1. Informants 2. Recording 3. Elicitation 4. Experiments 5. Reconstruction 6. The comparative method 7. Quantitative method 8. Computer techniques 9. Corpora Method – is means of description of linguistic data. Aims of linguistics: + to collect data + to design methods + to construct theories Linguistics is connected with arts, physics, […]

Контроль рівня сформованості у студентів другого курсу вмінь аудіювання →  24 Лютого, 2012

У психології під аудіюванням розуміють процес сприйняття і розуміння мови, яка звучить. М.І. Жинкін визначає процес сприйняття як аналіз і синтез матеріальних засобів мови (фонем, складів, слів, інтонацій, речень), а розуміння – як аналіз і синтез сигнальних і смислових значень усіх цих засобів [3, с. 97]. На початковому етапі навчання спрямоване на оволодіння рівнями аудіювання […]

Синтегматичні особливості прикметника у романі С.Моема «Театр» →  21 Лютого, 2012

Частини мови та проблема їх взаємодії завжди привертали увагу лінгвістів. Прикметник займає особливе місце серед частин мови і саме тому його так поглиблено та детально вивчають, вражаючи цю частину мови найпоширенішою та найуживанішою. Особливості лексичного значення, граматичні категорії, синтаксичні функції, сполучуваність з іншими частинами мови прикметника стали предметом цілої низки ґрунтовних досліджень, але багато питань […]

Лінгвістичні засоби вираження емоцій у романі С.Моема «Театр» →  21 Лютого, 2012

Довгий час науковці вважали речення найвищою одиницею мови та мовлення. Та згодом усе більшій кількості лінгвістів стало очевидно, що вивчення синтаксису окремих речень, взятих окремо від контексту мовлення є застарілою методикою, тому текст ста найвищою синтаксичною одиницею [3]. У зв’язку з цим активно починає розвиватися така наука як лінгвістика тексту, одним з вагомих питань якої […]