Архів місяця »Лютий, 2012«

General methods of obtaining and processing linguistic data →  Лютий 24, 2012

The present-day linguistics 1. Informants 2. Recording 3. Elicitation 4. Experiments 5. Reconstruction 6. The comparative method 7. Quantitative method 8. Computer techniques 9. Corpora Method – is means of description of linguistic data. Aims of linguistics: + to collect data + to design methods + to construct theories Linguistics is connected with arts, physics, […]

Контроль рівня сформованості у студентів другого курсу вмінь аудіювання →  Лютий 24, 2012

У психології під аудіюванням розуміють процес сприйняття і розуміння мови, яка звучить. М.І. Жинкін визначає процес сприйняття як аналіз і синтез матеріальних засобів мови (фонем, складів, слів, інтонацій, речень), а розуміння – як аналіз і синтез сигнальних і смислових значень усіх цих засобів [3, с. 97]. На початковому етапі навчання спрямоване на оволодіння рівнями аудіювання […]

Синтегматичні особливості прикметника у романі С.Моема «Театр» →  Лютий 21, 2012

Частини мови та проблема їх взаємодії завжди привертали увагу лінгвістів. Прикметник займає особливе місце серед частин мови і саме тому його так поглиблено та детально вивчають, вражаючи цю частину мови найпоширенішою та найуживанішою. Особливості лексичного значення, граматичні категорії, синтаксичні функції, сполучуваність з іншими частинами мови прикметника стали предметом цілої низки ґрунтовних досліджень, але багато питань […]

Лінгвістичні засоби вираження емоцій у романі С.Моема «Театр» →  Лютий 21, 2012

Довгий час науковці вважали речення найвищою одиницею мови та мовлення. Та згодом усе більшій кількості лінгвістів стало очевидно, що вивчення синтаксису окремих речень, взятих окремо від контексту мовлення є застарілою методикою, тому текст ста найвищою синтаксичною одиницею [3]. У зв’язку з цим активно починає розвиватися така наука як лінгвістика тексту, одним з вагомих питань якої […]