Communication theory: stages and factors of development →  Лютий 24, 2012

1. The subject matter of communication theory 2. Origins of communication theory 3. Methods of research in communication theory 4. Communication – the problem of definition Communication theory (in broad sense) is the study of the conditions, structure and cause of the exchange of the information, on basis of sign systems, it comprises research which […]

General methods of obtaining and processing linguistic data →  Лютий 24, 2012

The present-day linguistics 1. Informants 2. Recording 3. Elicitation 4. Experiments 5. Reconstruction 6. The comparative method 7. Quantitative method 8. Computer techniques 9. Corpora Method – is means of description of linguistic data. Aims of linguistics: + to collect data + to design methods + to construct theories Linguistics is connected with arts, physics, […]

Контроль рівня сформованості у студентів другого курсу вмінь аудіювання →  Лютий 24, 2012

У психології під аудіюванням розуміють процес сприйняття і розуміння мови, яка звучить. М.І. Жинкін визначає процес сприйняття як аналіз і синтез матеріальних засобів мови (фонем, складів, слів, інтонацій, речень), а розуміння – як аналіз і синтез сигнальних і смислових значень усіх цих засобів [3, с. 97]. На початковому етапі навчання спрямоване на оволодіння рівнями аудіювання […]

Палац у Чернятині →  Лютий 22, 2012

Палац у Чернятині У кінці XVIII ст. старовинне село Чернятин (Вінницька обл., Жмеринський р-н) належало магнатському сімейству Вітославських. З ім’ям одного з них, коронного обозного Ігнатія Вітославського, пов’язане створення тут палацово-паркового ансамблю – однієї з перлин Східного Поділля і одного з найкращих українських палаців, побудованих в романтичному стилі неоготики. Перш ніж набути готичних рис, Чернятинський […]

Палац у Вороновиці →  Лютий 22, 2012

Палац у Вороновиці …По степовій дорозі, що простяглася через поле жита, щодуху мчала трійка коней. У цьому, власне, не було нічого незвичайного — хіба мало поштових трійок мчалося по різних дорогах у XIX столітті? – якби не її вантаж: до воза був прив’язаний… величезний повітряний змій. Як тільки віз набрав швидкість, зустрічний повітряний потік підхопив […]

Синтегматичні особливості прикметника у романі С.Моема «Театр» →  Лютий 21, 2012

Частини мови та проблема їх взаємодії завжди привертали увагу лінгвістів. Прикметник займає особливе місце серед частин мови і саме тому його так поглиблено та детально вивчають, вражаючи цю частину мови найпоширенішою та найуживанішою. Особливості лексичного значення, граматичні категорії, синтаксичні функції, сполучуваність з іншими частинами мови прикметника стали предметом цілої низки ґрунтовних досліджень, але багато питань […]

Лінгвістичні засоби вираження емоцій у романі С.Моема «Театр» →  Лютий 21, 2012

Довгий час науковці вважали речення найвищою одиницею мови та мовлення. Та згодом усе більшій кількості лінгвістів стало очевидно, що вивчення синтаксису окремих речень, взятих окремо від контексту мовлення є застарілою методикою, тому текст ста найвищою синтаксичною одиницею [3]. У зв’язку з цим активно починає розвиватися така наука як лінгвістика тексту, одним з вагомих питань якої […]

Множинний інтелект у навчанні англійської мови →  Лютий 21, 2012

Теорія множинного інтелекту американського психолога Говарда Гарднера, розкриває один з можливих способів індивідуалізації освітнього процесу. Ця теорія отримала всесвітнє визнання як одна з найбільш новаторських теорій пізнання інтелекту людини. Теорія множинного інтелекту підтверджує те, з чим педагоги мають справу щодня: люди мислять і вчаться багатьма різноманітними способами [3, c. 287]. Метою даної статті є застосування […]

Бушанський скельний рельєф →  Лютий 19, 2012

Бушанський скельний рельєф У 2000 р. статус Державного історико-культурного заповідника був наданий комплексу пам’яток історії, мистецтва і архітектури, розташованому в селі Буша Ямпільського району Вінницької області. Місце це стародавнє. Вчені виявили в околицях залишки пам’яток трипільського, скіфського, черняхівського періодів, слов’янських поселень ХІ-ХІІ ст., у самій Буші збереглися підземні ходи і кам’яна башта замку, що існував […]

Бушанський скельний рельєф – Частина 2 →  Лютий 19, 2012

Бушанський скельний рельєф – Частина 1 Перш за все слід сказати, що наскельні рельєфи взагалі не можна зарахувати до характерних для Європи пам’яток. З крупних творів такого роду відомі лише два: знаменитий «Мадарський вершник» в Болгарії, що зазвичай датується VIII століттям, і Бушанський рельєф. Деякі дослідники знаходять зв’язок останнього з Болгарією, посилаючись на мініатюру в […]