Структура соціології →  2 Квітня, 2012

  Сучасна соціологія, вивчаючи різні фрагменти соціальної структури і використовуючи різні пізнавальні засоби, являє собою складну систему соціологічного знання. Існує багато підходів до визначення критеріїв структуроутворення і кількості рівнів соціології – від найпростішого (поділ соціології на фундаментальну і прикладну) до найскладнішого. Але більшість учених дотримується думки про трирівневу структуру соціології, яка передбачає такі рівні соціологічного […]

Структура соціології – Частина 2 →  2 Квітня, 2012

Структура соціології – Частина 1 Спеціальні соціологічні теорії. Ідея впровадження цих теорій виникла під час наукової дискусії між двома видатними американськими соціологами Толкоттом Парсонсом і Робертом Мертоном. Т. Парсонс вважав за необхідне вироблення суперзагальної теорії, яка б мала нссохопний характер. Р. Мертон дотримувався думки, що такі грандіозні теоретичні схеми є передчасними, оскільки ще не закладені […]

Предмет соціології та її місце серед інших наук →  1 Квітня, 2012

Етимологія та історія поняття «соціологія». Термін „соціологія” походить від двох слів: societas (лат. -спільнота, суспільство) і logos (грец. – вчення, знання), отже, етимологічно „соціологія” – це наука про суспільство або суспільствознавство. Названий термін запропонований і введений у науку французьким філософом і соціологом Огюстом Контом (1798-1857) у 1839 р. у праці „Курс позитивної філософії–“. Він вважається […]

Предмет соціології та її місце серед інших наук – Частина 2 →  1 Квітня, 2012

Предмет соціології та її місце серед інших наук – Частина 1 Предмет соціології. Внаслідок відмінностей у методології та проблематиці різних соціальних наук виникає питання про предмет соціології: „Що ж вирізняє соціологію серед розмаїття соціальних наук, кожна з яких має власну, більш або менш визначену предметну галузь?” Одразу зауважимо, що питання визначення предмету соціології є дискусійним, […]

Журналістика в системі соціальних інститутів →  1 Квітня, 2012

1.    Українські ЗМІ в умовах суспільного розвитку. 2.    Теорія соціальної відповідальності. 3.    Поняття “соціальний інститут”. Специфіка журналістики як соціального інституту. 4.    Соціальна норма в журналістській діяльності. Функції журналістики як четвертої влади. Сучасний напрямок розвитку України – це побудова нового демократичного суспільства, якому характерні гуманізм, демократія, домінування загальнолюдських цінностей, а також вільний обіг інформації. Новий інформаційний […]

Критерії оцінки новин →  1 Квітня, 2012

1. Чи викликає тема інтерес або бажання дізнатися більше у вас самих? –    Не забувайте про інтуїцію, про власні почуття. Те, що цікавить вас, про що хотілося б прочитати, почути, побачити цікавить й інших. 2.  Чи охоплює новина інтереси великої групи читачів/ слухачів / глядачів? –    Чим більшу аудиторію охоплює новина, ти вона важливіша. 3. […]

Міжнародні принципи журналістської етики →  1 Квітня, 2012

Прийняті на IV консультативній зустрічі міжнародних і регіональних професійних журналістських організацій в 1983 р. у Празі. Принцип I. Право людей на отримання правдивої інформації Народи і люди мають право отримувати об’єктивне висвітлення дійсності шляхом точної й вичерпної інформації, а також право вільно висловлювати свою точку зору за допомогою різних форм культури й комунікації. Принцип II. […]

Законодавче регулювання журналістської діяльності в Україні →  1 Квітня, 2012

1.    Основні горизонти розвитку пострадянської журналістики. 2.    Конституційно-правовий статус українських ЗМІ. 3.    Недосконалість української законодавчої бази у галузі ЗМІ. Із проголошенням незалежності в Україні розпочалася нова сторінка нашої історії, розбудова нової, демократичної держави. Розбудовуючи нове, правове суспільство, Україна конституційно забезпечує своїм громадянам свободу слова, друку та інформації, узгоджуючи власну політику в цій сфері з європейськими […]