Архів місяця »Жовтень, 2012«

Підготовка викладацьких кадрів: магістратура, аспірантура, докторантура →  30 Жовтня, 2012

Педагогічні і науково-педагогічні кадри для вищих навчальних закладів го­тують вищі навчальні заклади ІІІ і IV рівнів акредитації, зокрема через магістра­туру, аспірантуру (ад’юнктуру) та докторантуру. Щодо магістратури, то насамперед у класичних і педагогічних універси­тетах, закладах післядипломної педагогічної освіти для підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів запроваджують відповідні навчаль­ні дисципліни психолого-педагогічного циклу, і навіть окрему спеціальність «Педагогіка […]

Забруднене повітря в приміщенні і його вплив на легені →  30 Жовтня, 2012

Багато людей знають речі, які можуть зробити брудним повітря на вулиці, наприклад, дим із заводських труб або вихлопні гази автомобілів і вантажівок. Але не всі знають, що повітря в приміщенні теж може бути забрудненим і шкодити нашим легким. Повітря в приміщенні може бути брудним по самих різних причинах. Ось деякі з них … Куріння. Всі […]

Управління на рівні вищого навчального закладу: автономія, самоврядування і академічні свободи →  29 Жовтня, 2012

Безпосереднє управління діяльністю вищого навчального закладу виконує його керівник – ректор (президент), начальник, директор тощо. Вчена рада, яку очолює її голова – керівник закладу, є колегіальним органом вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації і створюється в уста­новленому законодавством порядку терміном до п’яти років (для національного закладу – до семи років). Рішення вченої ради […]

Матеріально-технічна база навчальних закладів →  29 Жовтня, 2012

Нестача коштів у економічно кризовий період в Україні та неконтрольоване розширення мережі вищих навчальних закладів призвели до різкого зменшен­ня видатків на розвиток матеріально-технічної бази вищої освіти, закупівлю обладнання, приладдя, устаткування, створення засобів навчання, видання під­ручників, ремонт та будівництво навчальних приміщень. За рівнем фондоозб­роєності науковий сектор вищої освіти суттєво поступається іншим секторам науки – академічному, галузевому, […]