Оплата праці у вищій школі →  29 Жовтня, 2012

Статтею 57 Закону України «Про освіту» (1996 р.) унормовується, що дер­жава забезпечує встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам на рівні, а науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів ІІІ і IV рівнів акредитації на подвійному рівні се­редньої заробітної плати працівників промисловості. Однак ця норма фактично не виконується. Педагогічним, науково-педагогічним працівників навчальних закладів в уста­новленому […]

Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою і проблема виховання студентської молоді →  28 Жовтня, 2012

Велич народу, його внесок в історію людства визначається не могутністю держави, не розвитком економіки, а духовною культурою. М.О. Бердяєв, російський філософ Односторонній спеціаліст – це або грубий емпірик, або вчений шарлатан. М.І. Пирогов, український медик і педагог Проблема виховання майбутнього фахівця з вищою освітою набуває зараз особливої актуальності і гостроти. Річ у тім, що технічний […]

Педагогіка вищої школи в системі соціогуманітарного знання →  28 Жовтня, 2012

Проблема ідентифікації місця педагогіки вищої школи в системі знання про людину та людський соціум передовсім пов’язана з різноманітними підходами як до визначення власне педагогіки, так і до розуміння поняття вищої освіти. Щодо інтерпретацій педагогіки, то насамперед її розглядають як науку, про­те водночас і як мистецтво, практичну майстерність, що разом за великим ра­хунком спрямовані на дослідження […]

Роль вищої школи в особистісному становленні та самореалізації людини →  28 Жовтня, 2012

У системі рівнів освіти саме вища школа, що за міжнародною стандартною класифікацією представляє два найвищих освітні рівні, відіграє найвагомішу роль в остаточному самовизначенні й самореалізації людини з кількох причин. По-перше, сучасні умови суспільного життя дедалі більше потребують ви­сококваліфікованих особистостей, що може забезпечити саме вища школа. По-друге, вища освіта є завершальною ланкою в професійному визначені людини […]

Методи та етапи науково-педагогічного дослідження →  28 Жовтня, 2012

Науково-педагогічне дослідження — процес і результат наукової діяльності, спрямованої на отримання нових знань про закономірності навчання, виховання і освіти, їх структуру і механізми, принципи, зміст і технології. Педагогічні дослідження за змістом поділяються на теоретичні та дослідно-експериментальні; за спрямованістю — на фундаментальні, прикладні та розробки. – Фундаментальні дослідження передбачають як результат узагальнюючі концепції, які підводять підсумок […]

Особливості педагогічного конфлікту та умови його запобігання →  27 Жовтня, 2012

Педагогічний конфлікт – найгостріший спосіб розвитку і подолання  значущих суперечностей, що виникають у взаємодії учасників педа­гогічного процесу (викладачів, студентів, адміністрації), який зазвичай супроводжується негативними емоціями та потребує розв’язання і гармонізації. Ознаки педагогічного конфлікту: 1) Контакти викладача зі студентами зводяться до мінімуму, збільшуєть­ся соціальна дистанція педагогічного спілкування, сторони уникають неформальних взаємин. 2) Під час розмови кожен […]

Поради по підбору вуличного освітлення →  27 Жовтня, 2012

З настанням сутінків сад виглядає похмуро і навіть моторошно. Щоб упевнено переміщатися по заміській ділянці, насолоджуватися вечірніми посиденьками на терасі та милуватися казковим ландшафтом, потрібна система зовнішнього освітлення. На приватних володіннях використовуються вуличні світильники трьох типів: працюючі від електромережі з напругою 220 В, низьковольтні прилади, а також джерела світла на сонячних батареях. Вибір залежить від […]

Вища освіта як чинник сталого суспільного розвитку →  27 Жовтня, 2012

Вища освіта від появи першого університету до масштабної університет­ської освіти початку ХХІ ст. пройшла 900-літній шлях розвитку, що засвідчує її цінність на особистісному і суспільному, локальному, регіональному і глобаль­ному рівнях. Цінність вищої освіти, як соціального інституту, визначається її людино-і культуротворчою спрямованістю, стратегічною важливістю для сталого розви­тку суспільства, забезпечення прогресу його соціальної, економічної, безпекової та інших […]

Експресіонізм у німецькомовних літературах →  27 Жовтня, 2012

Початок ХХ ст. ознаменований у німецькомовному просторі поширенням авангардистського мистецького напряму, що отримав назву експресіонізм. Експресіонізм (від expression — вираження, виразність) — напрям, що охопив практично всі сфери мистецтва. Хронологічно він охоплює період з 1905 і триває до кінця 1920-х років, досягаючи найбільшого розквіту в Німеччині та Австрії. До виникнення експресіонізму призводять художні експерименти молодих […]

Ігри для дітей, які вчать навичкам невербального спілкування →  26 Жовтня, 2012

Запропонуємо вам кілька ігор, які допоможуть вам навчити свою підростаючу дитину навичкам невербального спілкування. Ми навмисне не даємо назви цим іграм, щоб ви могли проявити в цьому питанні свою фантазію. 1. Щоб грати в цю гру, необхідно заздалегідь записати на відео підходящий сюжет фільму або телепрограми. Потім покажіть цей сюжет вашій дитині з вимкненим звуком. […]