Архів місяця »Листопад, 2012«

Здійснення системного підходу до організації студентського гурту →  28 Листопада, 2012

Сильний соціалізований і виховний вплив на особистість студента чинить студентська група, до якої входить молода людина. У студентському гурті від­буваються динамічні процеси структурування, формування і зміни міжособис-тісних (емоційних і ділових) взаємин, розподілу групових ролей і висування лідерів тощо. Всі ці групові процеси впливають на особистість студента, на успішність його навчальної діяльності, його професійне становлення. Такі […]

Дистанційна вища освіта →  27 Листопада, 2012

Сучасна система вищої освіти зазнає ціннісних та інноваційних змін, що в умовах інформаційного суспільства необхідно зумовлює використання сучас­них інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, зокрема розвиток та по­ширення дистанційної освіти. Поняття відкрита освіта і дистанційна освіта є порівняно новими в сфері вищої освіти, оскільки утвердилися в останні 15-20 років. Педагогічна доктри­на відкритої освіти надає студентам можливість вибору: […]

Як спланувати самостійну поїздку за кордон? →  27 Листопада, 2012

В дитинстві мені дуже хотілося побувати в різних куточках нашої планети – в Південній Америці, в Гімалаях, на Камчатці. Свою мрію я вирішила втілити у своїй першій відпустці і вибрала самий віддалений і загадковий регіон нашої країни – Камчатку. За допомогою я звернулася до ряду турфірм, але пропоновані тури були не цікавими, тому що не […]

Дослідницько-інноваційна робота студентів →  27 Листопада, 2012

Залучення студентської молоді до дослідницько-інноваційної роботи є од­ним з головних завдань вищої школи. Це сприяє якості вищої освіти. Серед прав, які законом надано студентам вищих навчальних закладів, є такі, що пов’язані з участю в науковій та науково-технічній роботі. Насамперед це: – користування навчальною, науковою, виробничою базою закладу; – участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, кон­ференціях, симпозіумах, […]