Чому важливо володіти географічними знаннями? →  5 Листопада, 2012

Дійсно, навіщо? Для учнів, це питання сьогодні, на жаль, є не зовсім зрозумілим. Сьогодні, коли існує маса карт, у тому числі в цифровому вигляді, барвисті путівники, GPS-приймачі, турфірми, безліч географічних відеофільмів і, нарешті, Інтернет! Займаючись з дітьми в туристсько-краєзнавчому клубі, ми, зрозуміло, не можемо знати, як конкретні діти вивчають географію в тій чи іншій конкретній […]

Педагогіка вищої школи як наука і навчальна дисципліна →  5 Листопада, 2012

Становлення педагогіки вищої школи як окремої галузі педагогічного зна­ння та навчальної дисципліни – це надзвичайно непростий і суперечливий про­цес в умовах зростання соціальної та особистісної значущості вищої освіти. Цей процес стосується актуальних питань творення інтелектуального педагогічного капіталу щодо наукового забезпечення організації, функціонування і розви­тку вищої школи, імплементації в навчально-виховну (науково-педагогічну) й управлінську діяльність вищих навчальних […]

Педагогіка вищої школи як наука і навчальна дисципліна – Частина 2 →  5 Листопада, 2012

Педагогіка вищої школи як наука і навчальна дисципліна – Частина 1 Інформація ілюструє, по-перше, рухомість наукового пізнан­ня та наявність у педагогіки вищої школи, так би мовити, «власного дому» -замкненого поля взаємопов’язаних знань, по-друге, існування свого механізму системного оновлення знань. Кожен з означених на рисунку структурних ком­понентів педагогіки вищої школи стисло інтерпретуються таким, якими вона займається: […]

Маркетинг і реклама у вищій освіті →  4 Листопада, 2012

Маркетинг у вищій освіті – це вид людської діяльності, що спрямована на дослідження і прогнозування потреб, попиту та інтересів цільового ринку вищої школи і забезпечення бажаного їх задоволення найефективнішими засобами зі збереженням та зростанням добробуту як окремого споживача, так і суспільства в цілому. Такий маркетинг, будучи соціально-етичним, вимагає збалансованості трьох факторів: прибутку вищого навчального закладу, […]

Історія розвитку і врегулювання Інтернет-коммерції →  3 Листопада, 2012

Світовий ринок електронної комерції, обсяг якого ни ні оцінюється у $1,6 більйона доларів, висуває неабиякі вимоги до своїх учасників. Вони повинні володіти не тільки теоретичними знаннями й практичними навичками в сфері традиційного бізнесу — з маркетингу, логістики, управління кадрами, а й опанувати основи роботи у глобальній мережі Інтернет, користуватися її різними сервісами — електронною поштою, […]

Феномен постколоніального письменства →  3 Листопада, 2012

У зв’язку з динамічними процесами постмодерної доби значного поширення в літературознавстві набули постколоніальні, расові та етнічні студії, які вивчають багатокультурність і множинність міжнаціональних контекстів національної літератури в сучасному світі. Сьогодні перемагає не ідея синтезу й уніфікації різнорідних елементів, а їхнього плюралізму (множинності) – рівноправного співіснування і взаємодії. Тенденції культурного плюралізму проявилися, зокрема, в тому, що […]

Канон постколоніальних студій →  3 Листопада, 2012

Зародження постколоніальних студій почалося в середині XX ст., коли заокеанські колонії країн Західної Європи здобули незалежність і їхня література, переважно англомовна, викликала зацікавлення у публіки й критики гібридністю естетичних форм і вагомістю порушених культурних та політичних проблем, отриманих у спадщину від попередньої доби. На початку 1980-х років термін постколоніальна культура перестав усвідомлюватися як «культура Британської […]

Розмежування дискурсів у постколоніальних студіях →  3 Листопада, 2012

У постколоніальних студіях можна розрізнити категорії колоніального і неоколоніального, імперського (панівного) і колонізованого (підпорядкованого), антиколоніального (протестного) і постколоніального (діалогічного). Колоніальний чи імперський дискурс творить свій цивілізаційний міф («імперія – оплот культури і християнства»), плекає наративи про власну миротворчу та об’єднавчу місію (колонії, мовляв, було приєднано добровільно, а не «вогнем і мечем»; асиміляція колонізованого населення відбувалася […]

Міленарні міфи і постколоніальна реальність →  3 Листопада, 2012

Дослідники звернули увагу, що в несприятливих умовах культура шукає захистку в материнській утробі національної міфології, поринає у золотий вік минулого чи майбутнього, в утопійні, міленарні видіння. Національне відродження ґрунтується, як правило, на ідеології націоналізму й демократизму, живиться романтичними уявленнями про месіанізм своєї багатостраждальної нації, надихається вірою в «золотий вік» – майбутнє духовне відродження рідної країни […]

Межа – центр – марґінес: історична відносність і культуральна продуктивність понять →  3 Листопада, 2012

До проблематики мультикультуралізму і постколоніальних студій належить, з одного боку, вивчення наслідків таких доцентрових та уніфікуючих тенденцій, як американський «плавильний казан» (american melting pot) чи політична стратегія творення «радянського народу» в колишньому СРСР, а з другого боку – дослідження етнічного й культурного багатоманіття, гібридних форм культури та інших відцентрових і межових явищ. Зокрема, крізь призму […]