Творчість Юрія Федьковича →  1 Листопада, 2012

Осип-Юрій ФЕДЬКОВИЧ (також Осип-Юрій-Домінік Гординський де Федькович, 8.8.1834, Сторонець-Путила, Буковина – 11.1.1888, Чернівці* – український поет, прозаїк, драматург, перекладач, культурний та освітній діяч, класик української літератури. Син українізованого польського шляхтича Адальберта Гординського де Федьковича й доньки православного священика. За бажанням батька був похрещений за римо-католицьким обрядом як Осип-Домінік, згодом перейшов до греко-православної конфесії і прибрав […]

Феномен і витоки «ідеї університету» →  1 Листопада, 2012

Ґенеза світової вищої освіти традиційно асоціюється з обґрунтуванням і впровадженням «ідеї університету». Своїм походженням термін «університет» завдячує латинському universum – всесвіт. У іншому трактуванні – це однослів­на форма скорочення виразу universitas litterarum (сукупність наук). В акаде­мічному контексті поняття «університет» визначається як корпус викладачів і студентів, об’єднаних залежністю від організованого типу конкретного універ­ситету, universitas magistrorum et […]

Еволюція моделей університету в Західній Європі Нового і Новітнього часу →  1 Листопада, 2012

З початком Нового часу (ХVІ ст.) поширюється згадувана паризька модель організації університету, однак тепер вона набуває кількох форм. Зокрема, це –університет викладачів, базований на системі факультетів із централізованим навчанням, де викладачі групувалися за дисциплінами і присуджуваними сту­пенями, а структура була зорієнтована на підготовку спеціалістів; колегіальний або тьюторський університет, який орієнтувався ще й на оксфордську модель, […]

Розвиток ідеї університету в епоху Просвітництва та її вплив на університетську освіту в Україні →  1 Листопада, 2012

Перші класичні університети Центральної, Східної і Південної України ви­никли як імператорські, оскільки на той час (XIX ст.) зазначені регіони України перебували в складі Російської імперії. Формування інституту російської на­уки (академія, університет) базувалося на рішенні Петра І, котрий підписав Положення про створення Санкт-Петербурзької Імператорської академії наук (1724). Рішення було компромісним, оскільки передбачало монтаж двох осно­вних зразків […]