Міжнародний молодіжний туризм →  Грудень 21, 2012

Одним з найбільш популярних видів міжнародного туризму є молодіжний туризм, питома вага якого продовжує неухильно зростати. Частка молодіжного туризму становить сьогодні понад 20% від усіх міжнародних подорожей. Міжнародний молодіжний туризм включає в себе в’їзд і виїзд молодих людей у віці від 15 до 25 років за межі свого звичайного середовища життя, як правило, з пізнавальними […]

Дослідження методів створення інтегрованих корпоративних мереж →  Грудень 21, 2012

Корпоративна мережа – це мережа, яка служить для централізованого управління об’єднанням підприємств – корпорацією. До її складу можуть входити магістральні мережі від міського (MAN) до світового (WAN) масштабу, призначені для зв’язку відділень і офісів корпорації. Обов’язковими компонентами корпоративної мережі є локальні мережі (LAN), пов’язані між собою магістральними. Останнім часом у розробників корпоративних мереж та мережевого […]

Нові акценти в дослідженні аудиторії: концепція активної аудиторії →  Грудень 21, 2012

Існує безліч визначень аудиторії, які формулюють в залежності від методології і цілей аналізу. Найбільш загальне може бути сформульовано таким чином: аудиторія – сукупність одержувачів повідомлення, загального для всіх її членів. Аудиторія може являти собою соціальну групу, і тоді володіє наступними характеристиками: вона локалізована в просторі і в часі, має внутрішню структурою і передбачає взаємодію її […]

Створення бази даних центру працевлаштування студентів →  Грудень 21, 2012

Однією з найважливіших задач будь-якого університету є працевлаштування студентів. У цій задачі грає важливу роль створення центру, що займається працевлаштуванням студентів інституту. Працевлаштування, крім усього іншого, передбачає збір відомостей про наявні для молоді вакансій, різного роду курсах і можливості проходження практики на реальному підприємстві. Природно припустити, що така організація буде працювати з великим потоком даних […]

Особистісна орієнтація навчального процесу →  Грудень 19, 2012

Особистісно орієнтований підхід до навчання спирається на концепцію людино-центристського, гуманістичного підходу, при якому студенти є цен­тром, найвищою цінністю освітньо-виховної системи. Індивідуальність, само­бутність, самоцінність, суб’єктивний досвід, внутрішній світ кожного з них є основою побудови процесу навчання. Особистісно-орієнтована освіта здійстнюється через діяльність.  Реалізація особистісно орієнтованого підходу є настільки багатогранною про­блемою, що у працях вчених її дослідження реалізується […]

Історія непереможного Києва →  Грудень 18, 2012

Мало яка із світових історичних столиць може пишатися такою давністю, такою красою-славою і таким героїзмом, як наш Київ, і мало яка так всебічно оспівана поетами. Герб київських князів — Тризуб — став гербом національно-християнської України. А скільки народних символів залишилося – музика, обряди, звичаї та чудова історія вишивки. Просто тяжко повірити як люди пронесли цю […]

Перспективи застосування віртуальних торговельних майданчиків →  Грудень 18, 2012

В даний час країнах СНД здійснюється перехід до ринкової економіки. Цей процес є дуже важким, тому що ринкові перетворення здійснюються в умовах глобальної та жорсткої конкуренції. Можливість роботи через Інтернет відкриває нові можливості перед багатьма країнами, у тому числі і для країн з перехідною економікою. Щоб успішно конкурувати на ринку, необхідно здійснювати через глобальну мережу […]

Англомовні евфемізми, що використовуються для позначення економічних методів, дій і операцій →  Грудень 18, 2012

Присвятивши декілька років вивчення мови на професійному рівні хочеться поділитися результатами своєї роботи. Своїми знаннями англійської мови завдячую цьому викладачу Игорь Хохлов английский і ділюся результатами свого дослідження. Одним з головних засобів мітігації у текстах економічної тематики є евфемізми та евфемістичні перифрази, які виконують різні функції. Одна з них це намагання подати соціальне життя в […]

Навчально-методичне забезпечення діяльності вищого навчального закладу →  Грудень 18, 2012

Засоби навчання є одним із компонентів методичної системи, підсистемою моделі педагогічної технології. Говорячи про засоби навчання, намага­ються відповісти на запитання: за допомогою чого вчити? У науковій літературі існує синонімічний ряд термінів, які відобража­ють аналогічний зміст до поняття «засіб навчання». Його сутність можна роз­крити, спираючись на дослідження В. Бикова, Б. Гершунського, А. Гуржія, В. Волинського, Ю. […]

Англомовні евфемізми, що використовуються для позначення органів влади →  Грудень 18, 2012

Фразеологія це один із самих цікавих розділів мовознавства. Ця наука допоможе Вам не тільки вивчити англійські фрази, але й орієнтуватися в приблизному значенні ідіом. Я цікавлюся цією наукою, тому вирішив поділитися одним з моїх досліджень. Більша частина політичної лексики проникла в евфемістичний словник в 60-і рр. ХХ ст. під час війни США у В’єтнамі. Спеціально […]