Проблеми виокремлення евфемізмів в англійській мові →  18 Грудня, 2012

Англійська мова за останнє десятиліття перетворилася в світову мову, без знання якої дуже тяжко подорожувати і вести бізнес. Особисто професійно займаюсь вивченням мови і рекомендую всім курси, які я відвідував: обучение английскому языку по интернету на my-english.in.ua. Тепер я займаюсь лінгвістичними дослідженнями на англійській мові і ось остання моя робота. Будь-який словник може бути надійним джерелом […]

Основні переваги введення електронного бухгалтерського обліку →  17 Грудня, 2012

Арифмометри, функціональні калькулятори, ЕОМ і нарешті комп’ютери з спеціальними програмами, призначеними для бухгалтерського обліку засвідчують про спроби автоматизувати бухгалтерію, які роблять уже не один десяток років. За використання сучасних комп’ютерних технологій, бухгалтерія на фірмі може вийти на новий, більш сучасних рівень. Ви зможете безпечно зберігати паперові документи в архіві, а працювати виключно з їх електронними […]

Види і класифікація меблевих виробів →  17 Грудня, 2012

Меблі класифікують за різними ознаками : експлуатаційними, функціональними, конструктивно-технологічними і за характером виробництва. За експлуатаційними ознаками –  меблі для житлових приміщень (побутові), адміністративно-громадських приміщень і транспортних засобів. За функціональними ознаками – меблі для сидіння, лежання, меблі-підставка, меблі-сховище і т. д. За конструктивно-технологічними ознаками – щитові, рамкові, секційні, розбірні і нерозбірні і т. д. За характером […]

Коли ж постала столиця України – місто Київ? →  17 Грудня, 2012

Перед тим, як говорити про красоту нашої столиці, Київ на заході сонця та виникнення нашої столиці, міста Києва, коротко зупинимось на питанні поселення в Подніпров’ї, як на проблемі народності на теренах теперішньої України. Це питання турбує нас тому, що різні історики питання народності на землях нашої України трактують по-різному на підставі неточних і маловідомих даних, […]

Академічна мобільність студентів, викладачів, науковців вищої школи →  17 Грудня, 2012

Згідно зі стратегією інтеграції України до Європейського Союзу культурно-освітній та науково-технічний напрями інтеграції посідають особливе місце. Вони охоплюють середню та вищу освіти, перепідготовку кадрів, науку, куль­туру, мистецтво, технічну і технологічну сфери. Участь України у Болонському процесі та у реалізації завдань Лісабонської стратегії щодо побудови європей­ських просторів дасть сформувати позитивні умови для індивідуального розви­тку людини, її […]

Підготовка викладача до проведення лекції →  17 Грудня, 2012

Лекція є чи не найскладнішою у плані підготовки та проведення формою організації навчання студентів. Складність зумовлена тим, що викладачеві необ­хідно досконало володіти знаннями науки, весь час стежити за її досягненнями, цікавитись новим у методиці викладання дисципліни, а не обмежуватися компі­ляцією змісту одного чи кількох підручників і передавати наукову інформацію без висловлювання власної оцінки і ставлення […]

Психологічні передумови і показники успішності студентів у навчально-професійній діяльності →  17 Грудня, 2012

Я був успішним у всіх справах, за які брався, бо я цього хотів. Наполеон Бонапарт, французький імператор Якщо учіння студента перетворюється у творчість, то воно сприятли­во впливає на його емоційну сферу, покращує пам’ять і увагу, викликає почуття радості й задоволення, підвищує інтерес до пізнавальної діяль­ності. Для успішного навчання у ВНЗ важливо, щоб студент не просто […]

Джерела фінансування і стратегії діяльності Інтернет-компаній →  15 Грудня, 2012

Для організації будь-якого підприємства необхідні фінансові ресурси. Джерела фінансування видів діяльності підприємств поділяються на дві великі групи: власні і позикові. До власних джерел можна віднести: статутний капітал, прибуток і фонди, утворені за рахунок неї, венчурний капітал (у складі статутного капіталу). До позикових джерел віднесемо кредити і позики, які можуть надаватися різними суб’єктами для різних цілей. […]

Зв’язок методів і функцій організації контролю успішності студентів →  14 Грудня, 2012

Для реалізації здійснення безперервного, комплексного контролю, де в сис­темі поєднані види, методи, форми перевірки та оцінювання навчальних досяг­нень студентів, охарактеризуємо зв’язок методів перевірки та оцінювання знань, умінь та навичок студентів з функціями контролю знань. Спостереження за навчальною діяльністю студентів дає можливість викла­дачеві отримати різнобічну інформацію про пізнавальні можливості студентів, їхнє ставлення до оволодіння знаннями. Спостерігаючи […]

Поради щодо оздоблення і пакування подарунків →  14 Грудня, 2012

Як тільки ми отримуємо запрошення в гості з приводу дня народження чи якогось іншого свята, ти одразу почитаємо думати що можна подарувати. У сучасній упаковці використовують безліч декоративних матеріалів, які надають можливість втілення будь-якої ідеї. А подарунок упакований зі смаком пробуджує цікавість і бажання подивитися що ж всередині і ще довго привертає до себе увагу […]