Соціальні гарантії та правове регулювання праці для іноземців в США →  Грудень 14, 2012

Залучення в США іноземної робочої сили здійснюється шляхом придбання працівником статусу громадянина (інтелектуальна міграція) і шляхом отримання тимчасової робочої візи. Трудова міграція регулюється законом США «Про імміграцію та натуралізацію» (Immigration and Nationality Act) та іншими законами, такими, як «Акт про справедливі умови праці» (The Fair Labor Standards Act), «Акт, що регулює робочий час та стандарти […]

Про необхідність створення PR-служби в театрах →  Грудень 14, 2012

При визначенні планів на вечір у думках часто виникають варіанти: прогулятися по місту, зайти в гості, сходити в кіно, в крайньому випадку в театр. Саме «в крайньому випадку», тому що репертуари театрів невідомі, квитків не дістати (чи можна їх взагалі купити прямо перед виставою?), а якому театру віддати перевагу – не знаємо. У силу чого […]

Фотокнига як наступний крок у еволюції фотоальбому →  Грудень 14, 2012

Фотокнига це особливий і досить сучасний спосіб зберігання спогадів не в електронному форматі. Фотокнига досить відрізняється від традиційного фотоальбому куди фотографії просто вставляються або приклеюються, фотокнига є більше сувенірним варіантом фотоальбому, адже складається з сторінок з вдрукованими фотографіями. Підсумовують, вона дійсно виглядає як справжня книга з великою кількістю ілюстрацій. Такий продукт роблять ще більше схожим […]

Перспективи створення центру для працевлаштування студентів →  Грудень 14, 2012

Проблема студентського працевлаштування (особливо учнів на денному відділенні) є досить актуальною в нашій країні, якщо порівнювати з найпотужнішими економічними державами світу, в першу чергу з США. Так, дійсно, можливостей працевлаштуватися у молоді США значно більше, однак не варто забувати і про масштаби ринку праці цієї країни, який виходить за межі її кордонів. Тим не менш, […]

Схема раціональної побудови практичних занять →  Грудень 13, 2012

На побудові та методиці проведення практичних занять теж позначаєть­ся індивідуальність викладача. Проте практичні заняття можна охарактеризувати загальною схемою, що об’єднує головні їх складові частини у такій послідовності: 1) Повідомлення мети і завдань заняття 2) Актуалізація теоретичних знань студентів з теми практичного заняття 3) Повідомлення, обговорення, рецензування, оцінювання завдань, виконаних у самостійній роботі на етапі підготовки […]

Традиційне весілля Поліського села →  Грудень 13, 2012

Село Симонович знаходиться в тій частині Полісся, де раніше, ніж в інших поліських районах, почалося руйнування традиційної обрядовості. Цей регіон у минулому – один з районів в Поліссі, який постраждав від збезлісення, з густою щільністю сільських населених пунктів. Процес руйнування традиційної культури почав тут інтенсивно проходити з початку 20-х років XX ст. Тим не менш […]

Аналіз архітектури управління розумним будинком →  Грудень 13, 2012

Завдання комплексного управління, моніторингу та автоматизації для приміщень може виявитися досить складною в силу великої кількості контрольованих параметрів. Передача управління електроніці дозволить точно і своєчасно знімати інформацію про параметри об’єктів, обробляти отримані дані і здійснювати необхідні дії, підтримуючи, таким чином, оптимальний стан об’єктів. В наш час не досить володіти гарним домом виконаним студією дизайну інтер’єру […]

Використання Інтернет реклами в маркетингових цілях підприємства →  Грудень 13, 2012

Ефективність реклами в Інтернет, безумовно, буде визначатися тільки одним – виконанням завдання, безпосередньо поставленого потенційним споживачем. Вони були сформульовані, коли визначалося, на яку стадію необхідно переводити потенційного споживача. Використання будь-якого засобу повинно завершуватися оцінкою його ефективності. Можна виділити два напрямки оцінки ефективності реклами в Інтернет: – комунікативна ефективність інтернет-реклами дозволяє встановити, наскільки ефективно конкретне рекламне […]

Функції та принципи організації контролю та оцінювання навчальної діяльності →  Грудень 12, 2012

Розгляд психолого-педагогічних технологій щодо організації контроля під час навчання дає можливість зробити висновок, що питання про функції контр­олю є головним, від рівня розв’язання якого залежить напрямок розробки ціліс­ної методики проведення контролю. Аналіз науково-методичної літератури дає право визначити основні функ­ції контролю: – контролююча функція передбачає визначення рівня досягнень окремого студента (групи) на конкретному етапі пізнавальної діяльності […]

Інтерактивне навчання у вищому навчальному закладі →  Грудень 12, 2012

У педагогічній літературі описано чимало типів організацій навчання (за рівнем активності суб’єктів, рівнем залучення їх до продуктивної діяльності, за дидактичною метою, за способами організації тощо Слово «інтерактив», походить від англійського inter – взаємний і act – діяти. Отже, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання -це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачува­ну […]